Poging drie voor De Kas: Cambio nieuwe dragende partij

21-06-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Cambio wordt de nieuwe dragende partij van De Kas. Het bedrijf volgt daarmee het eerdere Atelier 3D en Driekant Buiten op.
De Kas zat sinds november 2016 zonder hoofdhuurder, nadat Driekant Buiten eruit was gestapt door conflicten met de onderhuurders. Daarop heeft het college besloten dat Cambio niet de hoofdhuurder wordt, maar dat alle partijen rechtstreeks van de gemeente huren. Wel is Cambio de beheerder van de gebouwen en terreinen.

De gemeente zal er bij Cambio beter bovenop zitten dan bij de vorige huurders: “Atelier 3D is het helaas niet gelukt. En voor Driekant Buiten geldt dat na een half jaar zij de huurovereenkomsten hebben opgezegd. Kortom; het is twee keer niet goed gegaan. Dit maakt dat wij nu zorgvuldig te werk zijn gegaan bij het uitstippelen van een nieuwe. Wij hebben geloof in de nieuwe partner, Cambio. Maar het blijft nodig om het vervolgproces nauwgezet te begeleiden.”

Met de keus voor Cambio wil het college van burgemeester en wethouders dat de Kas een centrum voor participatie en onderwijs wordt. Naast Cambio huren onder meer de Vlindertuin en het Baudartius (natuurlokaal) delen van de Kas.

Cambio
Cambio is onderdeel van afvalbeheerbedrijf Circulus Berkel. Cambio verricht werkzaamheden in de openbare ruimte, maar zet zich ook in voor de buurteconomie met kleinschalige, laagdrempelige projecten in de wijk. Cambio biedt activeringstrajecten voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt en dagbesteding voor mensen met een WMO-indicatie.

Het college wil de overeenkomst aangaan met Circulus Berkel, waarin wordt vastgelegd dat Cambio de regie voert over de ontwikkeling van een duurzame exploitatie van De Kas.

Ook wordt vastgelegd dat er een goede samenwerking met de huidige en nieuwe gebruikers moet worden nagestreefd.

Verloren jaar
Omdat Driekant Buiten in 2016 de huurovereenkomst beëindigde, en de gemeente bezig is geweest om de toekomst van de Kas te bepalen, hebben de huidige partijen niet goed gebruik kunnen maken van het terrein. De gemeente spreekt voor 2017 daarom ook over een ‘verloren jaar’. Als compensatie hiervoor ziet de gemeente voor 2017 af van het innen van de huur.

De gemeente wil dat voor 2018 met alle gebruikers een nieuwe huurovereenkomst is gesloten. In totaal wordt er voor de Kas jaarlijks 60.000 euro aan huur geïnd.