Raad verdeeld, maar stemt voor extra financiering windmolens Zutphen

26-09-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Met 20 stemmen voor en 8 stemmen tegen is het voorstel om nieuwe windmolens in Zutphen verder te financieren aangenomen.

Hiermee wordt de weg vrij gemaakt voor een lening van 33.333 euro waarmee de plannen voor windmolens bij het Twentekanaal verder te ontwikkelen.

IJsselwind BV, een burgercoöperatie van vier lokale energiemaatschappijen, wil samen met het Waterschap drie windmolens laten verrijzen bij het Twentekanaal.

Het plan stuit op de nodige weerstad; in een draagvlakonderzoek was 84 procent van de direct omwonenden tegen de windmolens. Mensen die verder af woonden waren voor.

In de raad werd een soortgelijk beeld geschetst. Burgerbelang, dat tegen stemde, zet vraagtekens bij het rendement wat de windmolens halen. Zij zien het bovendien niet zitten dat de windmolens, in eerste instantie gepland als 150 meter hoog, misschien 170 meter zullen worden: “Dat is meer dan twee keer zo hoog als de Walburgiskerk (76 meter, red.).”

Adjan Pepers (Pepers & Verwoort) stemde ook tegen: “Laat de Zutphense skyline uit torens bestaan, en niet uit windmolens.”
Ook de SP en Lijst van Vliet stemden tegen.

De partijen die voor windmolens zijn benadrukken de opbrengsten van groene energie. De ChristenUnie stemde echter voor uit angst voor een commerciële partij.

“Als wij zelf niet de regie houden hier, dan wordt de grond te koop gezet. Commerciële partijen staan in de rij om hier windmolens te plaatsen. Zij houden echter geen enkele rekening met de omwonenden.”
IJsselwind heeft wel beloofd de omgeving te blijven steunen. Er komt een omgevingsfonds waaruit omliggende woningen gesteund kunnen worden in het aanbrengen van maatregelen om de overlast tegen te gaan.