Rapport Zutphen: 'Huurschulden door laag inkomen of verslavings- en psychiatrische problemen'

11-02-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen, Het Plein, Woonbedrijf ieder1 en Perspectief zijn op 1 september 2015 gestart met een pilot om huurachterstanden vroegtijdig te signaleren. Het voornaamste doel van de pilot is het aantal huisuitzettingen te verminderen en de schuldenproblematiek vroegtijdig te signaleren en op te pakken. Hierover is nu de eerste reportage verschenen.
Huurders met één maand achterstand werden benaderd door een klantconsulent van Woonbedrijf ieder1. In totaal werden sinds 1 september 129 huizen bezocht. Hiervan waren er 59 in het Waterkwartier, 17 in de Zuidwijken, 20 in Noordveen, 17 in het centrum en 16 in Leesten en Warnsveld.

Sommigen werden vaker dan één keer bezocht omdat de deur niet open werd gedaan. Met 59 procent van de bewoners met een beginnende huurachterstand werd contact gevonden. Bij 49 bezoeken was een herinnering om de huur te betalen genoeg om het op te lossen.

Problematiek

Bij 27 mensen was echter sprake van een achterliggende problematiek. Voor deze mensen is een traject met een sociaal werker opgezet.
Het meest voorkomende probleem om de huur niet te betalen was een laag inkomen. Maar ook een verstandelijke beperking of verslavings- of psychiatrische problemen kwamen voor.

Uithuiszetting
Een van de doelen van het project is om het aantal uithuiszettingen te halveren. In het derde en vierde kwartaal van 2015 is wel een daling in het aantal uithuiszettingen te zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Wel benadrukt de gemeente dat het nog te vroeg is om hier uitspraken over te doen.