Risico's rondom noodopvang GGNet in kaart gebracht

11-05-2016 Nieuws Redactie

WARNSVELD – Parkeeroverlast, drugsdealers, hangplekken en verdrinking; het zijn een aantal van de grootste risico's rondom de noodopvang voor asielzoekers op het terrein van GGNet.

Daarbuiten wordt ook gelet op de verlichting van het Graffelpad. Dat blijkt uit de risicoanalyse die de gemeente heeft laten uitvoeren rondom de noodopvang.

Groote risico's
Het onderzoek is in februari gestart en is samen met omwonenden gedaan. Bureau Beke heeft daarbij gekeken naar zowel de risico's op het terrein als daarbuiten.

Op het terrein
Op het terrein ziet het bureau vooral risico's op het ontstaan van hangplekken. Ook parkeeroverlast rondom de Mate (het gebouw dat gebruikt wordt), drugsgebruik en waterpartijen rondom het gebouw worden genoemd.
Deze waterpartijen zouden gevaarlijk kunnen zijn voor kleine kinderen. Bureau Beke adviseert om een aantal van deze wateren af te schermen.

Daarnaast wordt er zorgen gemaakt over de interactie tussen cliënten en asielzoekers. “Doordat er veel doorstroom is van mensen (enkele weken tot maximaal 6 maanden) en er een fluctuerende samenstelling is, blijven mensen in de ‘kennismakingsfase’ zitten. Mogelijk gevolg: negatieve interactie tussen al  aanwezige cliënten en nieuwkomers.” aldus het rapport.

Ook zien zij de mogelijkheid dat asielzoekers op verschillende afdelingen komen omdat de gebouwen vrij toegankelijk zijn. “Sommige patiënten zijn heel gastvrij, zij zullen mensen uitnodigen. De vraag is, of dat vanwege de kwetsbaarheid van cliënten gewenst is. Niet uitgesloten is dat kwetsbare cliënten (vanwege verstandelijke beperking, drugsgebruik, et
cetera) zich terugtrekken vanwege nieuwkomers, omdat zij zich onveilig voelen.”
Bureau Beke adviseert om deze interactie zeer nauwlettend te monitoren.


Buiten het terrein
Buiten het terrein wordt vooral de verlichting van het Graffelpad genoemd. Deze is in zijn geheel niet verlicht. Het vergroot het onveiligheidsgevoel. De gemeente gaat zich hierover buigen.
Ook buiten het terrein worden hangplekken en drugsgebruik genoemd als mogelijke risico's.

Omwonenden
De risicoanalyse wordt 19 mei besproken met omwonenden tijdens het omwonendenoverleg. Hier wordt gesproken over de risico's en de beheersmaatregelen. Ook is het belangrijk dat omwonenden duidelijk hebben waar zij eventuele incidenten kunnen melden.
Naast het omwonendenoverleg wordt een beheergroep opgericht. Deze gaat de risico's die benoemd zijn in het rapport op de voet volgen en stuurt waar nodig de beheersmaatergelen bij. De beheergroep bestaat straks uit een vertegenwoordiger van de omwonenden, de politie (wijkagent), het COA, een gemeentevertegenwoordiger, GGNet en de brandweer.

Bij de noodopvang zullen uiteindelijk 400 asielzoekers opgevangen worden.Gerelateerd