Rondweg De Hoven komt stapje voor stapje dichterbij

23-02-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS – Eind 2019 moet het rustig zijn in De Hoven, en anders uiterlijk begin 2020. Dan opent de rondweg om De Hoven, de N345.
Het project begon met een eerste verkenning al in 2010. Vijf jaar later werd het inpassingsplan vastgesteld. Toch konden vorig jaar pas de eerste fysieke aanpassingen gedaan worden. Zo werd er in 2017 gestart met de aanleg van de spoor onderdoorgang. Het kost de provincie zoveel tijd omdat de grond voor de weg nog niet in bezit was.

De provincie is daarom een onteigeningsprocedure gestart in 2017. Een woordvoerder van de provincie zei destijds dat deze procedure wel anderhalf jaar kan duren. In april wordt de eerste uitspraak van de rechter verwacht.

De planning kwam volgens de woordvoerster niet in gevaar: “De planning gaat uit van het traagste proces.”
Nu, begin 2018, zal de volgende stap gezet worden. Zo wordt de grond onderzocht op niet gesprongen explosieven en wordt de flora en fauna in kaart gebracht.

Het archeologische onderzoek is nodig om te kijken of er nog bijzondere voorwerpen te vinden zijn. Verder zullen dit jaar de procedures en de aanbesteding van start gaan. In 2019 volgt de contractering en de voorbereiding van de aannemer, om vervolgens ook te starten met de aanleg.Gerelateerd