Rondweg om de Hoven

17-01-2019 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Samen met de provincie werkt de gemeente Zutphen aan Rivier in de Stad: een prachtig programma dat de verbinding legt tussen binnenstad, IJssel en De Hoven. Rivier in de Stad omvat plannen voor de IJsselkade, de uiterwaarden, wegen en pleinen. Maar ook voor bijvoorbeeld de woonomgeving in De Hoven. Zo wordt Zutphen nog aantrekkelijker als stad aan de rivier. 

2 Nieuwe pleinen

Als de provinciale rondweg om De Hoven klaar is, wil de gemeente meteen aan de slag met de wegen en pleinen in de wijk. Daarom zijn we nu al druk bezig met de voorbereidingen. “De Kanonsdijk en de Weg naar Voorst krijgen een nieuwe inrichting”, vertelt gebiedsmanager Rian Bolder. “Daarnaast komen er twee nieuwe pleinen: het Hertog van Gelreplein bij Het Viaduct en het IJsselplein op de plek van het huidige verkeersknooppunt.

Input verzamelen

We hebben alvast een eerste inventarisatie gemaakt van de ideeën en wensen voor deze wegen en pleinen. Onder andere tijdens de burendag in september. Inmiddels hebben we een bureau geselecteerd dat het ontwerp gaat maken: Kragten. Samen houden we op dinsdag 5 februari een bijeenkomst voor bewoners van De Hoven en andere betrokkenen. Daar willen we zoveel mogelijk input verzamelen, waarmee Kragten aan het werk kan. Tegen de zomer moet dan een voorlopig ontwerp gereed zijn. De uitvoering volgt als de rondweg gereed is. Dat is waarschijnlijk in het najaar van 2020.”

5 februari: infoavond De Hoven

Woont u in De Hoven of bent u op een andere manier betrokken bij de wijk? U bent van harte welkom op dinsdag 5 februari om 19.00 uur in Educatief Centrum Theo Thijssen. We vertellen dan meer over de plannen voor Kanonsdijk, Weg naar Voorst, Hertog van Gelreplein en IJsselplein. Maar we zijn vooral benieuwd naar uw ideeën en wensen!