Samenwerking om huurschuld te voorkomen

03-09-2015 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Perspectief Zutphen, Woonbedrijf ieder1, Het Plein en de gemeente Zutphen gaan samenwerken om huurschulden te voorkomen.

Voorheen was het zo dat zodra een huurachterstand vormde, woonbedrijf ieder1 al in contact probeerde te komen met de huurder. Als dit niet lukt per brief of telefoon volgde een huisbezoek.
“Per maand worden gemiddeld zo'n zestig mensen gebeld. Daarvan krijgen we er twintig niet te pakken, en daar gaan we op huisbezoek.” aldus het woonbedrijf.
Bij deze huisbezoeken zullen nu ook medewerkers van Perspectief en Het Plein meegaan. Zij zijn erop gericht om mensen met een huurachterstand in een vroeg stadium bij te staan.
“Het is om te voorkomen dat mensen in de problemen raken,” laat ieder1 weten.

Huurschulden staan zelden op zich en zijn meestal een signaal van grotere problemen. De sociaal werkers  van Het Plein en Perspectief werken onafhankelijk, breed georiënteerd en bieden ondersteuning met een bredere kijk dan alleen het financiële vraagstuk. Mocht het nodig zijn, kunnen zij budgetcoaches inschakelen of via Het Plein een schuldregeling opstellen.
“Ieder1 kan daarbij een als klokkenluider optreden zodra er een huurschuld ontstaat,” aldus het woonbedrijf.
Het woonbedrijf heeft ongeveer 6000 woningen in Zutphen.Gerelateerd