Situatie Noorderhaven: 'intimidatie is een overtrokken term'

17-06-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – “Intimidatie is een overtrokken term”, dat zegt Han van Geel, wijkregisseur van Noorderhaven over de brandbrief die de bewonerscommissie begin mei stuurde naar de gemeenteraad.

In de brief waarschuwt de bewonerscommissie van Noorderhaven dat de wijk zou afglijden naar een ‘probleemwijk’ door overlast van bewoners en afval, intimidatie en problemen rondom het verkeer. De bewonerscommissie schreef: “Bewoners worden regelmatig geïntimideerd door een aantal “mede”landers. Ondanks diverse toezeggingen voelen zij zich niet meer veilig in de buurt. Regels worden niet in acht genomen o.a. voetballen waar niet is toegestaan, wat schade aan auto’s en tuinen heeft veroorzaakt.”

Van Geel herkent dat beeld niet. “Ik ben zelf niet bij geweest. Maar ‘intimidatie’ is een buitenproportionele term voor wat er gebeurt”, zegt Van Geel naar aanleiding van wat hij hoorde van de handhaving.

“We weten dat het een nieuwe wijk is, en dat het nog van de grond moet komen. Er is een verschil in leeftijd, achtergrond en leefstijl tussen de bewoners. Dan loop je tegen situaties aan met conflicten.”

De politie zelf geeft aan dat Noorderhaven niet meer problemen kent dan andere wijken in Zutphen. Het aantal aangiften is niet hoger in de wijk. Wel zegt de politie dat er een klein groepje is dat overlast veroorzaakt.

De bewonerscommissie stelt echter dat er door “de totale situatie er al bewoners zijn verhuisd”.

Oplossing
Van Geel ziet de brief wel als iets positiefs: “Het betekent dat je een wijk hebt met actieve bewoners die wat willen maken van hun omgeving.”

Om hen tegemoet te komen wordt druk gezocht naar een oplossing. Een daarvan ligt bij meer ogen en oren op straat. “Er is een overleg gaande met de opleiding handhaving van het ROC Aventus, of zij iets kunnen doen. Leerlingen zouden ingezet kunnen worden en kunnen zorgen dat de boel netjes, heel en veilig is.”

Op deze manier kan bijvoorbeeld misplaatst afval meteen gemeld worden, wat overlast terugdringt. “Afval trekt afval aan. Als het ergens neergezet wordt waar het niet mag, doen anderen dat ook. Hoe sneller we kunnen ingrijpen, hoe beter dat dan is.”

De wijkregisseur gaat 26 juni in overleg met de bewonerscommissie over de brief. Daarbij zullen ook andere beroepskrachten (zoals de wijkagent, sociaal werker, etc.) van de partij zijn.

In de tussentijd wordt nagedacht over enkele oplossingen. Zo kan het overleg met de bewonerscommissie meer gestructureerd volgens Van Geel, en kan het ‘beroepskrachtenoverleg’ vaker plaatsvinden.Gerelateerd