Sluiting rechtbank Zutphen 'onacceptabel'

29-08-2015 Nieuws redactie

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen heeft fel gereageerd op het plan dat de rechtbank mogelijk zijn deuren moet sluiten.
"Onacceptabel en onbehoorlijk omdat Zutphen de afgelopen jaren al zwaar getroffen is door het vertrek van Justitiediensten. Dat feit is na de nodige acties vanuit Zutphen door het ministerie van Veiligheid en Justitie ook onderkend." laat de gemeente weten.

Burgemeester Arnold Gerritsen laat weten dat: "De vorige minister en staatssecretaris hebben Zutphen niet voor niets gedeeltelijk gecompenseerd met de komst en uitbreiding van twee justitiediensten. Niemand kan ver in de toekomst kijken maar minister Opstelten heeft nog maar een paar jaar geleden luid en duidelijk uitgesproken dat Zutphen de eerstkomende jaren mag blijven rekenen op de vestiging van een volwaardige rechtbank." Daarbij vindt Gerritsen de sluiting niet kunnen: "Met zo’n uitspraak kan nu niet aangestuurd worden op een ontmanteling. Zutphen heeft wel altijd begrip getoond voor een zekere specialisatie in rechtsgebieden tussen de rechtbanken onderling.”

De gemeente maakt zich ook zorgen om het verlies voor Zutphen is, mocht de rechtbank verdwijnen. Zo ziet de gemeente hoogwaardige arbeidsplaatsen verdwijnen, terwijl in de Zutphen de werkgelegenheid al onder druk staat. Bovendien noemt de gemeente het feit dat het rechtsgebouw leeg kan komen te staan 'kapitaalvernietiging'.

Burgemeester Gerritsen: “Heel terecht dat de Orde van Advocaten en politieke partijen tegen het voornemen van de Raad voor de Rechtspraak in het geweer komen. Een stevig protest vanuit allerlei geledingen (advocaten, personeel, ondernemers, politieke partijen, inwoners) is nodig om de Raad voor de Rechtspraak en het ministerie er van te overtuigen dat er een volstrekt verkeerde route wordt gekozen. Een gemeentebestuur redt het niet in zijn eentje. Ook van uit Zutphen is een breed en krachtig gedragen geluid nodig om deze onwenselijke plannen te keren. Ik doe bij deze de oproep om de krachten te bundelen!”

Binnenkort praat de burgemeester met de nieuwe president van de rechtbank Gelderland. Daarbij zullen de plannen onderwerp van gesprek zijn.XGerelateerd