SP en branchevereniging thuiszorg botsen over Zutphense keuze huishoudelijke hulp

08-02-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS – Maarten Oosterkamp van Branchevereniging BTN voor thuiszorg is blij met het besluit van de gemeenteraad om niet te kiezen voor een stichting. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.
Op 29 januari stemde de raad tegen het voorstel voor een stichting, in plaats daarvan is gekozen om voor de komende jaren te kiezen voor inkoop via het Open House Model.

“De zorgaanbieders voor hulp bij het huishouden in de gemeente Zutphen zijn blij en dankbaar dat hun zorgen over de toekomst van de zorg door het raadsbesluit zijn weggenomen,” aldus Maarten Oosterkamp.

“De zorgaanbieders vinden het belangrijk dat er duidelijkheid is gekomen voor cliënten, zorgverleners en zorgorganisaties. In de lange en onrustige periode die achter ons ligt, heeft branchevereniging BTN ervoor gepleit om een realistisch besluit te nemen dat de belangen van cliënten, gemeente, zorgorganisaties en werknemers dient. Het besluit van de gemeenteraad brengt rust en legt een basis voor het versterken van vertrouwen en uitbreiding van de samenwerking.”

Oosterbeek stelt dat de voorgenomen contractduur tussen de gemeente en zorgaanbieders een langere looptijd krijgt, voor de zorgaanbieders het mogelijk maakt om meer werkzekerheid te bieden aan werknemers. “Mits de tarieven voor huishoudelijke hulp reëel zijn en dus in de tarieven rekening wordt gehouden met de treden in de loonschalen.”

Volksvertegenwoordiging
Mathijs ten Broeke van de SP, voorstander van een stichting, heeft zijn bedenkingen op de brief van Oosterkamp. Hij heeft de brief daarom beantwoord.
“Fijn om te lezen dat tenminste de zorgaanbieders gelukkig zijn met het besluit van de gemeenteraad, ik kan u vertellen dat bij veel thuiszorgers het tegenovergestelde het geval is,” opent Ten Broeke.

“Ik wil u erop wijzen dat de gemeente Zutphen geen bedrijf, geen instantie en geen instituut is met een directie die de beslissingen neemt. De volksvertegenwoordiging neemt hier de besluiten die de samenleving aangaan en op 21 maart wordt een nieuwe volksvertegenwoordiging gekozen. Dat betekent ook dat alle stemgerechtigde Zutphenaren zich kunnen uitspreken over de vraag of we de marktwerking in de huishoudelijke zorg in stand houden of afschaffen.”

Ten Broeke gaf al eerder aan dat de gemeenteraadsverkiezingen een soort referendum zullen zijn over marktwerking in de zorg.

“Pas als Zutphen ervoor kiest om de marktwerking in de zorg af te schaffen, dán ligt ‘een lange en onrustige periode achter ons’."