SP: Richt eigen gemeentelijke woningbouwvereniging op

28-09-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - De Zutphense SP wil dat de gemeente een eigen woningbouwvereniging gaat oprichten. Deze woningbouwvereniging moet woningen gaan bouwen voor een maandhuur tussen de 350 euro en 500 euro.

“Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat iedereen -jong, oud, arm, rijk- een dak boven zijn hoofd krijgt,” zegt SP-fractievoorzitter Mathijs ten Broeke, “en een effectievere manier om de koopkracht van mensen flink te laten stijgen en de armoede te bestrijden bestaat er niet.”

Maandagavond stemde de gemeenteraad van Zutphen zonder veel debat in met de fusie van Woningbedrijf Warnsveld met het Apeldoornse Ons Huis. “Sinds de vermarkting van de volkshuisvesting is schaalvergroting voor woningcorporaties de enige manier om overeind te blijven,” stelt SP-fractievoorzitter Mathijs ten Broeke, “daardoor ontstaat er een steeds grotere kloof tussen huurders en verhuurders. Er is steeds meer sprake van achterstallig onderhoud. De huurprijzen stijgen. Een eigen, gemeentelijke woningbouwvereniging op een schaal die Zutphen past is de enige oplossing.”

Maandag stemde de SP ook voor de fusie. Zij deden dat niet zonder slag of stoot; Ten Broeke hield een betoog in de raad dat de marktwerking en het ‘neo-liberale’ gedachtegoed een zorg zijn.