Sportcoaches gepresenteerd om Zutphenaren te laten bewegen

15-09-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Op woensdagmiddag 28 september presenteren de buurtsportcoaches van Zutphen zich op het Sportpark Zuidveen onder de naam Zutphen Actief. De sportcoaches gaan inwoners meer laten sporten en bewegen zodat zij zich fitter voelen en actief worden. Zij helpen onder andere de Zutphense sportverenigingen, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen bij de organisatie van beweeg- en sportactiviteiten. De gemeente Zutphen ondersteunt en faciliteert dit netwerk van coaches.

De buurtsportcoaches hebben ideeën om de bewoners van Zutphen actiever in beweging te krijgen en de sportverenigingen met elkaar te verbinden. Zowel voor jong als oud en voor mensen met of zonder beperking.

Op woensdag 28 september is de kick-off van Zutphen Actief van 15.30 tot 17.30 uur op het Sportpark Zuidveen (Laan naar Eme 99). Buurtsportcoaches vertellen over Zutphen Actief en laten inwoners meedoen aan sportieve activiteiten. Iedereen uit Zutphen is welkom om over een obstakel parcours te lopen en kennis te maken met de buurtsportcoaches. Bijvoorbeeld door met medewerkers van de Muzehof te dansen, water te verplaatsen met medewerkers van de IJsselslag, of in fietsbanden te lopen bij Beweegwijs. Het obstakel parcours is voor iedereen toegankelijk. Er is een DJ en er zijn lekkere hapjes. Ook zijn er stands waar de deelnemende organisaties van Zutphen Actief met leuke acties te vinden zijn.

Van watergymles tot wandelvoetbal
De raad heeft op maandag 12 september de Agenda Sport en Bewegen voor de komende jaren (tot 2019) vastgesteld. De oprichting van Zutphen Actief is één van de belangrijkste onderdelen van dit beleidsprogramma. De gemeente ontvangt jaarlijks 194.000 euro van het Rijk voor de inzet van buurtsportcoaches. Aan het begin van dit schooljaar zijn de eerste buurtsportcoaches (6,34 fte) van start gegaan. Aan het eind van dit haar zijn 9,72 fte buurtsportcoaches actief. De buurtsportcoaches stimuleren de samenwerking tussen de verschillende sportverenigingen, zetten extra activiteiten op voor mensen die niet gemakkelijk naar een sportvereniging gaan en verzorgen naschoolse activiteiten.

Zo zetten Praktijkonderwijs Zutphen, Anne Flokstraschool en Muzehof zich in voor een naschools sportaanbod of cultuureducatie. De buurtsportcoaches van roeivereniging Isala, voetbalverenigingen AZC en FC Zutphen gaan nieuwe activiteiten organiseren. Bij Isala gaat een professional met vrijwilligers aan de slag om een breder aanbod te ontwikkelen zodat meer mensen de watersport ontdekken. De buurtsportcoach van Sportvariant biedt aangepaste sport- spel- en bewegingsactiviteiten voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening die niet in het reguliere sportcircuit terecht kunnen. En de coach van Beweeg Wijs stimuleert extra beweging voor basisschoolleerlingen in de wijk Waterkwartier.Gerelateerd