Stadspartij zet vraagtekens bij Zutphense Biomassacentrale

21-03-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS – De Stadspartij zet een aantal grote vraagtekens omtrent de mogelijke biomassacentrale in Zutphen. De afgelopen jaren zijn er (vergevorderde) plannen geweest om op Fort de Pol in Zutphen een biomassacentrale (BMC) te laten verrijzen.

Het is inmiddels al een tijdje stil rondom de BMC. De Stadspartij heeft hier vragen over.
Naast informatie over de huidige stand van zaken wil fractievoorzitter Dorien Bogerd weten waarom er nog steeds geen bestemmingplan is voor Fort de Pol, terwijl daar in 2012 al een aanzet toe gemaakt is en juist het ontbreken daarvan leidde tot commotie bij het verstrekken van een omgevingsvergunning op die plek voor de Biomassacentrale. Ook heeft de gemeente in september 2017 afspraken gemaakt met Solarfields over een zonnepark op een ander deel van Fort de Pol waarbij een termijn voor realisatie is afgesproken.

“Een soortgelijke afspraak voor de Biomassacentrale ontbreekt waardoor het mogelijk is dat het betreffende stuk grond er ruim drie jaar na het verstrekken van een vergunning nog hetzelfde bij ligt én bovendien niet beschikbaar is voor andere geïnteresseerden,” aldus Dorien Bogerd.

Duurzaamheid
Bogerd: “Tot slot wordt de duurzaamheidsambitie steeds belangrijker. De provincie Gelderland heeft eind oktober vorig jaar besloten alleen biomassaprojecten te stimuleren die hun grondstof binnen een straal van 100 km kunnen betrekken. De gemeente Zutphen is actief lid van het Gelders Energieakkoord dat strenge duurzaamheidseisen aan biomassa stelt op onder andere het gebied van voedselzekerheid, biodiversiteit, emissies naar bodem, water en lucht, welvaart en welzijn.”

Zij wil weten of de BMC wel voldoet aan deze eisen. Deze vragen zijn ingediend bij het college.Gerelateerd