Startschot voor TechniekFabriek in Zutphen

23-04-2020 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - De TechniekFabriek in Zutphen is weer een stapje dichterbij. Het college heeft besloten om het pand Reesinkloods aan de initiatiefnemers van de TechniekFabriek te verkopen. De TechniekFabriek is een samenwerkingsverband tussen onderwijs en ondernemers en brengt de praktijk en het technisch onderwijs samen onder een dak.

Meer technisch personeel

Door de oprichting van De TechniekFabriek wordt meer technisch personeel opgeleid in Zutphen, niet alleen voor de knelpunten van nu, maar zeker ook voor de toekomst. De TechniekFabriek wordt een plaats voor Leven Lang Ontwikkelen: zo zitten doorlopende leerlijnen (beroepsonderwijs) en praktijkonderwijs onder één dak, maar ook kunnen er bij- en nascholingen en technische bedrijfsopleidingen worden gevolgd. Ondernemers en onderwijs ontwikkelen deze leerlijnen en opleidingen samen. Ellen Marks (ROC Avantus), een van de initiatiefnemers: ‘Beroepsgericht onderwijs kan niet zonder een goede verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Aventus is er trots op om dit, samen met de Kompaan, verder vorm en inhoud te gaan geven in Zutphen.’

Waarom een TechniekFabriek?

Bedrijven in Zutphen hebben grote behoefte aan voldoende opgeleid personeel voor uiteenlopende technische beroepen. Deze bedrijven vragen om een betere aansluiting van het onderwijs op de praktijk. Opleidingen en/of instructies moeten voldoende praktisch en laagdrempelig zijn voor deelnemende leerlingen, werkzoekenden en medewerkers. De initiatiefnemers staan klaar om in de komende anderhalf jaar het plan voor De TechniekFabriek fysiek en programmatisch te verwezenlijken, zodat De TechniekFabriek in september 2021 de deuren kan openen. Mede-initiatiefnemer en ondernemer Jan Duits: ‘Het wordt een broedplek waar jeugd, opleidingen en bedrijfsleven zich thuis gaan voelen en kunnen accelereren.’

Grote waarde voor Zutphen

Wethouder Annelies de Jonge: ‘Ik ben blij met deze mijlpaal voor de TechniekFabriek. De TechniekFabriek heeft een grote waarde voor Zutphen. We kunnen jongeren in Zutphen straks een breed scala aan opleidingen bieden, zodat ze in de stad kunnen blijven leren. De TechniekFabriek versterkt hiermee het vestigingsklimaat voor technische bedrijven in Zutphen. Bovendien biedt de TechniekFabriek kansen voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Zutphen verleent op allerlei vlakken medewerking aan de TechniekFabriek. We werken graag samen, vooral vanuit ons werkbedrijf Gelre Werkt! Ik ben er trots op dat er straks jongeren worden opgeleid met het vakmanschap voor nu, maar ook voor de banen van straks.’

Broedplaats

De TechniekFabriek wordt een broedplaats voor innovaties en plek om nieuwe technologieën te demonstreren aan leerlingen en ‘het grote publiek’. Ook kunnen kinderen en jongeren hier kennis maken met huidige en toekomstige technieken, toepassingen en beroepen. Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd enthousiast gemaakt worden voor technische beroepen. De TechniekFabriek streeft daarom naar een breed aanbod aan activiteiten.

Techniek verankerd in Zutphen

De TechniekFabriek voorkomt verschraling op korte termijn van het aantal technische profielen dat in Zutphen op vmbo-niveau (Kompaan college) wordt aangeboden. Ook wordt de aanwezigheid van technisch middelbaar beroepsonderwijs (Aventus mbo) op niveau 1 en 2 in Zutphen versneld en verankerd. Zutphen sluit met de komst van de TechniekFabriek graag aan op de ontwikkelingen in Deventer en Apeldoorn op het gebied van technisch middelbaar beroepsonderwijs. Hierdoor vergroten we de doorgroei naar opleidingen op niveau 3 en 4. Mede-initiatiefnemer Anne-Marie Molleman (praktijkonderwijs Zutphen) vat het pakkend samen: ‘Technisch vakmanschap voor ieder niveau en alle leeftijden.’

Meer weten of aansluiten?

Wilt u meer weten of zich aansluiten bij de TechniekFabriek? Neem dan contact op met Nicolette van Zanten van de gemeente Zutphen via 14 0575.