Stichting Cultuur Zutphen komt niet van de grond

24-11-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De Stichting Cultuur Zutphen is al ter ziele voordat deze operationeel was. De bedoeling was dat de stichting het budget voor gemeentelijke subsidies voor incidentele activiteiten op het vlak van kunst en cultuur zou beheren.

“Het is niet gelukt een bestuur voor de stichting te formeren.” Zo zegt het college. “Er is geen cultuurmakelaar aangesteld.”
Op dit moment is de verstrekking van subsidies voor cultuur belegd bij een medewerker van de gemeente.

Een werkgroep heeft zich gebogen over de wenselijkheid en haalbaarheid van de oprichting van een Stichting Cultuur en het aanstellen van een cultuurmakelaar. Deze werkgroep is tot de conclusie gekomen dat het efficiënter en effectiever is om in plaats van een stichting op te richten een
cultuuradviescommissie samen te stellen.

Om de subsidies de komende tijd te verstrekken wil de gemeente de huidige combinatie van ambtenaar en cultuurmakelaarstaken officieel maken. De cultuurmakelaar wordt tot 2020 aangesteld.

De adviescommissie moet operationeel zijn voor 1 juni 2018.