Stichting Spoenk reikt kers op de taart uit aan gemeente Zutphen!

05-02-2019 Nieuws Redactie

foto: Stichting Spoenk/Ronald Verbeek

ZUTPHEN - Stichting Spoenk heeft de kers op de taart uitgereikt aan de gemeente Zutphen omdat de gemeente spelen toegankelijk maakt voor kinderen en jongeren met een beperking. En daarmee samen spelen mogelijk maakt! Peter Kelder van de gemeente Zutphen ontving deze onderscheiding uit handen van kinderen van stichting Spoenk tijdens de inloopmiddag over de inrichting van het nieuwe Ettegerpark in Noorderhaven. In de week van 28 januari wordt er gestart met het grondwerk, de inrichting volgt later dit jaar. 

Unieke samenspeelplek

Het ontwerp van dit park is gemaakt met hulp van kinderen uit de buurt. Vanuit stichting Spoenk hebben ook kinderen met een beperking en hun ouders meegedacht over hun droomspeeltuin. Dit hebben ze gedaan tijdens een gezamenlijke knutsel- en tekenworkshop. Leerlingen van het Stedelijk Lyceum hebben meegeholpen bij het ontwerpen. Ontwerper Suzanne van Ginneken heeft deze inspiratie meegenomen in haar plan. Met als mooi resultaat een unieke natuurlijke samenspeelplek voor Zutphen, met onder andere een  rolstoelhelling. Een inclusief park waar voor alle inwoners wat te beleven is, en waar alle kinderen kunnen ontmoeten, beleven en samenspelen

Vrije tijd

De uitreiking vond plaats als vervolg op de landelijke Week van de Toegankelijkheid van afgelopen najaar, de week heeft als thema ‘Vrije Tijd’. Stichting Spoenk, Zorgbelang Gelderland/Utrecht en Leefbaarheidsalliantie Gelderland hebben afgelopen maanden verschillende activiteiten rond toegankelijkheid georganiseerd.  De stichting is opgericht door ouders van kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking of chronische ziekte. Doel is om kinderen mee te laten doen aan vrijetijdsactiviteiten in hun eigen buurt. Het gaat om kinderen die nu niet kunnen meedoen in hun eigen buurt met sport- en spelactiviteiten. Dit omdat ze bijvoorbeeld niet binnen de G(ehandicapten)teams passen vanwege bijvoorbeeld een complexe zorgvraag. 

Meerdere doelgroepen

Stichting Spoenk heeft ook aandacht voor de broertjes en zusjes die opgroeien met een gezinslid met een ernstige beperking. Ook zijn er ouderbijeenkomsten en worden gezinsactiviteiten georganiseerd. Dit omdat opgroeien met een zorgintensief gezinslid grote impact heeft op de participatie van álle gezinsleden. De wens van de ouders is dat Stichting Spoenk in de toekomst overbodig is, omdat clubs en verenigingen die zich bewegen op het terrein van vrije tijd ook aanbod en oog hebben voor kinderen met een (meervoudige) beperking, hun broertjes, zusjes en ouders. 

Lokaal initiatief

Bijzonder aan het initiatief is dat het is opgericht door een groep ouders en volledig draait op vrijwilligers. Daarnaast krijgt Stichting Spoenk steun van lokale ondernemers, sponsoren en diverse maatschappelijke organisaties die zich allemaal inzetten voor een toegankelijke vrijetijdsbesteding.