Stichting Wie Goed Doet Goed Ontmoet kan op financiële steun rekenen

15-12-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De stichting Wie Goed Doet Goed Ontmoet (WGDGO) zal volgend jaar een subsidie van 65.000 euro tegemoetzien.

De stichting is een initiatief van drie Zutphense inwoners. Zij zetten zich in voor mensen die het financieel moeilijk hebben. De stichting heeft als basis een Facebookpagina met ongeveer 3400 leden. In de groep worden gratis spullen of diensten aangeboden. Ook leggen zijn contacten met ondernemers die gratis goederen of diensten aanleveren, zoals een gratis knipbeurt.

Twee coördinatoren opereren nu vanuit een uitkeringssituatie en tijdelijk werk. Dit is volgens de gemeente niet te combineren en de continuïteit is daarmee in gevaar.

De gemeente ziet echter de toegevoegde waarde van WGDGO waardoor zij de subsidieaanvraag voor 2017 willen honoreren. Hiervoor moet de stichting een plan aanleveren hoe zij zich gaan ontwikkelen tot een sociale onderneming en een aangepaste begroting aanleveren.

Voor 2018 is en 63.000 euro gereserveerd voor de stichting. Zij hadden ook voor 2016 nog een aanvraag gedaan van 17.000 euro, deze heeft de gemeente geweigerd. “Er is overleg geweest met WGDGO en de wethouder. In dat gesprek is in goed overleg besloten om de aanvraag voor 2016 af te wijzen omdat het jaar als bijna om is, daar was begrip voor.” Aldus een woordvoerder van de gemeente.Gerelateerd