Stichtingsbestuur Musea Zutphen

19-01-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft het beoogd bestuur benoemd voor de Stichting Musea Zutphen in oprichting. Dit is een belangrijke stap in de gewenste verzelfstandiging van de gemeentelijke musea.
Gezocht is naar een bestuur met een diversiteit aan ervaring, expertise en lokale betrokkenheid. De samenstelling van het beoogd bestuur sluit daar uitstekend bij aan. Het gaat om de volgende personen:

Andries Mulder uit Joppe (voorzitter), rector-bestuurder van het Baudartius College in Zutphen
Bernadette Lohuis uit Epse (secretaris), directeur Saxion, liaison officer Kennispark Twente
Jan Blaak uit Warnsveld (penningmeester), strategisch financieel adviseur gemeente Apeldoorn
Tom van Beurden uit Zutphen (algemeen bestuurslid), adviseur Bedrijfsvoering en Projectimplementatie
Gerdien Verschoor uit Zutphen (algemeen bestuurslid), directeur CODART

Stichting in oprichting
Op dit moment is de stichting in oprichting. In de voorbereidingsfase van de verzelfstandiging worden in nauw overleg met het beoogd bestuur diverse concept-documenten opgesteld. In de zomer van 2017 neemt de gemeenteraad, op basis van deze documenten, een definitief besluit over de verzelfstandiging. Na dit besluit kan de stichting formeel opgericht worden en wordt de Verzelfstandigingsovereenkomst met de gemeente ondertekend.
Voorzitter Andries Mulder: “2017 wordt een heel belangrijk jaar voor de Musea Zutphen, de opening van de nieuwe huisvesting in het Hof van Heeckeren waarin de beide musea zullen samenkomen en de verzelfstandiging van de organisatie. Het aanstaande bestuur is vereerd om hier samen met de gemeente en directeur Tiana Wilhelm een bijdrage aan te leveren en zo deze belangrijke culturele voorziening van de gemeente Zutphen te laten uitgroeien tot een toonaangevend museum in Oost-Nederland.”