Stigmatisering psychiatrische patiënten aangepakt

23-11-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Aanstaande zondag, 27 november, staat de stigmatour bus van 12.00 uur tot 17.00 uur in Zutphen op de Schupstoel. De stigmatour, een initiatief van Zorgbelang Gelderland, staat er op verzoek en in samenwerking met de cliëntenraad GGNet, de familieraad GGNet en het GGNet herstelcentrum. In de bus wordt informatie gegeven hoe de stigmatisering van mensen met en psychisch of psychiatrisch probleem tegen te gaan.

“Geen overbodige luxe want een psychische aandoening treft bijna de helft van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven. Denk bijvoorbeeld aan borderline, depressie, angststoornis of autisme. Toch rust hierop nog een groot taboe. Ook is discriminatie aan de orde en bestaan er veel vooroordelen over mensen met een psychische aandoening.” Aldus de voorbereidingsgroep.

“Stigmatisering is een proces waarin een groep personen negatief wordt gelabeld, veroordeeld en uitgesloten. Dit gebeurt op grond van gemeenschappelijke, afwijkende kenmerken en/of gedragingen die angst of afkeer oproepen. Degenen met de psychische aandoening worden hiervoor verantwoordelijk gehouden. Vaak is sprake van overdrijving. Ook wordt het gedrag van één of enkele individuen representatief geacht voor de hele groep”

Aanpakken
Sietse Oukes, ervaringsdeskundige in dienst van GGNet en verbonden aan het herstelcentrum: “Natuurlijk heb ik het zelf meegemaakt, Iedereen met een psychiatrisch probleem kent het. Toen ik uit de kliniek kwam ben ik zelf in de zorg gaan werken. Ik wilde dat de groep waarin ik werkte wist dat ik een opname in een psychiatrische kliniek achter de rug had. Ik heb mijn verhaal op papier gezet en dat uit laten reiken tijdens een bijeenkomst waar ik zelf niet bij was. Korte tijd later werd ik bij een manager geroepen die mij wist te vertellen dat de groep niet verder met mij samen wilde werken. Ze waren bang er een cliënt bij te hebben. Ik kwam tot de ontdekking dat het dom van mij geweest was om de groep via het papier op de hoogte te stellen. Ik had het persoonlijk moeten vertellen. Als je iets persoonlijk vertelt is de kans veel groter dat anderen je op jouw gedrag gaan beoordelen en niet op het verleden. Dat was een goede les voor mij.”

Is stigmatisering dan iets dat de cliënten op kunnen lossen? “Nee, echt niet,” zegt Oukes, “er zijn 3 partijen die het samen aan moeten pakken. De cliënt, de samenleving en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De GGZ moet er voor zorgen dat cliënten vanaf het begin leren er goed mee om te gaan. Dat voorkomt onder andere de zogenaamde zelf stigmatisering. Soms is het namelijk ook handig. Je fietst bijvoorbeeld zonder licht, wordt aangehouden en zegt dan dat je een cliënt bent en er niets aan kunt doen. Dat moeten we niet willen. Daarnaast ligt er voor hen ook, waar mogelijk natuurlijk samen met cliëntenorganisaties, een voorlichtende taak."

"Van de samenleving zou ik willen vragen om mensen met een psychiatrisch probleem op hun gedrag te willen beoordelen en niet op het probleem te focussen. Ze zullen dan zien dat het echt we meevalt."

"Tenslotte voor de cliënt, zoals ik hierboven al een voorbeeld gaf, ben bedacht op je eigen gedrag en wat het met anderen doet.”
Ik heb ook nog een uitspraak die ik vaak gebruik zegt Oukes: “Stigma, lekker, ik blijf toch mezelf.”

Aanstaande zondag, in de bus krijgt u nog veel meer informatie over stigmatisering. Ook wordt er vanuit de organisatie voor lekkere dingen gezorgd.Gerelateerd