Straatverkopers behouden vrij baan in Zutphen

30-11-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Straatverkopers mogen gewoon blijven verkopen in Zutphen. De raad had gevraagd om de overlast van straatverkoop in kaart te brengen en te kijken of hier wat tegen te doen is.

“Door binnenstadsondernemers is, bij monde van de binnenstadsmanager, aangegeven dat men hinder ondervindt van deze activiteiten en dat zij hierdoor benadeeld worden. Men geeft daarbij aan dat winkelend publiek de wervers wil ontlopen en dat dit ten koste gaat van het bezoeken van de omliggende winkels,” aldus het college.

Zij willen echter geen maatregelen nemen: “Uit een inventarisatie in mei blijkt dat het aantal campagnes in de binnenstad van Zutphen in absolute aantallen niet heel hoog is. Op sommige dagen worden geen straatverkopers gesignaleerd en op andere dagen drie teams.”

Volgens het college is een verbod een te rigoureuze maatregel op het probleem. Een vergunningenbeleid ziet het college ook niet zitten, omdat het veel vraagt van ambtenaren en handhaving.

Volgend jaar zal het college een nieuwe meting doen in de binnenstad om te kijken of het aantal straatverkopers is toegenomen.