Straks legale wietteelt in Zutphen?

21-06-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De partijen Burgerbelang, D66, SP en GroenLinks willen dat Zutphen de pilot omtrent legale wietteelt gaat organiseren. Daarop roepen zij op in een motie.

Zij willen op deze motie aansturen om “de teelt van wiet uit de illegaliteit te halen en zodoende criminelen de wind uit de zeilen te nemen. Zutphen moet hierin het voortouw nemen en de kans aangrijpen zodra deze zich voordoet.”

Volgens de partijen staat de provincie open voor dit soort pilots. “De VNG concludeert in haar rapport ‘Het failliet van het gedogen’ dat er voor gemeenten een rol is weggelegd om de wietteelt te reguleren, diverse organisaties scharen zich achter dit standpunt, maar de politiek in Den Haag is nog afwachtend.” aldus de partijen.

Zij vinden dat Zutphen lef moet tonen en zich “van zijn brutale kant” moet laten zien met de pilot.

De motie wordt binnenkort besproken in het forum.Gerelateerd