Studenten buigen zich over de toekomst van Witte Vleugel

07-03-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS - Twee derdejaars klassen van Saxion Hogeschool brengen deze week in beeld welke functies ondergebracht kunnen worden in de Witte Vleugel van het Oude Stadhuis in Zutphen. De Witte Vleugel wordt op dit moment slechts deels gebruikt, terwijl het een belangrijke bijdrage kan leveren aan de dynamiek op het ’s Gravenhof. Het college van burgemeester en wethouders wil dit historische plein omtoveren tot een culturele trekpleister. Om deze reden bekijkt de gemeente Zutphen welke functies kansrijk zijn in dit deel van het Oude Stadhuis. Het onderzoek van de studenten is hierbij een eerste stap. Eind van de week presenteren de studenten hun bevindingen.

Welke functies zijn haalbaar in de Witte Vleugel van het Oude Stadhuis in Zutphen? Een ambachtscentrum, een erfgoedcentrum, horeca, een muziekacademie of museum? Donderdag 8 maart presenteren studenten van de opleiding Facilitair Management de mogelijkheden die zij zien voor de Witte Vleugel.

De dagen ervoor gaan 60 studenten aan de slag om dit in beeld te brengen en een exploitatie te maken voor de in hun ogen meest kansrijke invulling van de Witte Vleugel. Wethouder Rene Sueters, verantwoordelijk voor de herbestemming: “Het is mooi dat we met het onderwijs kunnen samenwerken aan de ontwikkelingen in de stad. We doen dit ook al met de TU Delft in de Nieuwstad. We bieden met onze ambitie prachtige vraagstukken voor de studenten en het levert ons kennis en ideeën op.”

Begin van een nieuwe invulling
Het project van de studenten is een eerste stap om te komen tot een nieuwe invulling van de Witte Vleugel. De uitkomsten worden meegenomen in de uitvraag aan een adviesbureau dat de begeleiding van de werving en selectie van een toekomstige onderneming in de Witte Vleugel voor zijn rekening neemt. Naar verwachting zal een tender uitgeschreven worden, waarbij initiatieven en ondernemingen zich kunnen inschrijven. Na de zomer wil de gemeente Zutphen duidelijkheid hebben over de nieuwe invulling van de vleugel.

Inloopbijeenkomst
De herbestemming van de Witte Vleugel is onderdeel van het project Poort van Zuid. Dit is de gebieds-ontwikkeling van de Houtwal tot en met ’s Gravenhof. Voor dit gebied heeft de gemeente de afgelopen maanden diverse onderzoeken uitgevoerd en in gang gezet. De onderzoeken hebben als doel meer duidelijkheid te krijgen op vragen als: hoe wordt het ’s Gravenhof echt onderdeel van het stadscentrum; wat is de beste oplossing voor parkeren en een duurzame bereikbaarheid per auto en fiets; en hoe kunnen we de vestingwerken duurzamer maken en meer beleven? 14 maart organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst om de eerste resultaten te delen. Geïnteresseerden kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen in de Burgerzaal aan ’s Gravenhof 1. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om hen te woord te staan.