Tonnen extra voor schone technologie in Zutphen

19-05-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Gemeente Zutphen investeert 392.500 euro extra in het speerpunt cleantech. Onder Cleantech vallen nieuwe producten of diensten van bedrijven die helpen bij het hergebruiken van grondstoffen of het opwekken van schone energie. Het doel is minder afval en vervuilende restproducten, en uiteindelijk het creëren van meer banen. Het geld komt uit het budget voor het Focustraject en is bedoeld om de plannen in het jaarplan voor cleantech in Zutphen te realiseren. In het jaarplan staat, hoe de gemeente concreet gaat investeren in samenwerking met ondernemers, in de doorontwikkeling van De Mars en in allerlei cleantechprojecten.

Het jaarplan
Met het jaarplan wil de gemeente zoveel mogelijk concrete cleantech projecten en initiatieven. Zowel bestaande (zoals het Cleantech Center) als nieuwe initiatieven. Er wordt gestreefd naar grote stappen in energieneutraliteit. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden voor energiebesparing en energie-opwekking (zoals zonnepanelen op bedrijfsdaken) op De Mars en De Revelhorst, het uitwisselen van warmte en kou tussen bedrijven, en voor de gemeente om meer duurzaam in te kopen. Met deze projecten moet ook het al bestaande economisch cleantech cluster in Zutphen verder groeien.

De Mars
De gemeente wil de ambitie op het gebied van cleantech onder andere ook waarmaken door intensiever samen te werken met ondernemers. Dat gebeurt in Zutphen zelf en in de Cleantech Regio. Daarnaast maken gemeente en ondernemers samen een businessplan voor De Mars. Zij kijken daarbij met name naar kansen voor cleantech en ook naar een moderne (ondergrondse) infrastructuur voor het bedrijventerrein, zoals het elektranet, glasvezel. Ook extra investeren in een goede samenwerking tussen de ondernemers onderling (parkmanagement) is van belang voor de toekomst van De Mars. Voor de profilering van de economische kracht van Zutphen zijn al eerder middelen beschikbaar gesteld.

Focustraject
“Het verder aanjagen van de economie en werkgelegenheid is de eerste prioriteit van het college. Inzetten op cleantech past daarbij. Zutphense bedrijven staan vooraan in de 21e eeuw door zuinig te zijn met energie en grondstoffen en door innovaties in de hele productie- en bedrijfsketen. Denk bijvoorbeeld aan voormalige afvalverwerkers die zich hebben ontwikkeld tot moderne bedrijven die de afvalstroom verwerken tot nieuwe grondstoffen”, aldus de gemeente. “Dit zogenaamde circulaire cluster is toonaangevend in Nederland en daarbuiten en kan nog verder groeien.”Gerelateerd