Uit de hand lopende kosten Het Plein baren gemeente zorgen

14-02-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS – Er moet flink ingegrepen worden bij Het Plein om kosten te besparen. Dat is de conclusie uit een herziene begroting. Uit een rapportage blijkt dat de begroting die voor Het Plein in 2018 gemaakt was, verre van realistisch is.

Het Plein, in Zutphen verantwoordelijk voor onder meer uitvoering van de Participatiewet en de uitkeringen, komt 8,3 miljoen tekort voor de uitvoering van zijn taken.

Wethouder Annelies de Jonge wil daarom bezig met beleidsvoorstellen die moeten leiden tot een daling in de kosten. Per brief dringt het college Het Plein met klem aan om 'de kosten van Het Plein in de hand te houden.'

Ondanks de tekorten bij Het Plein verzekert de wethouder dat de wettelijke plicht van de instantie niet in het gevaar is. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de uitvoering van de WMO of de uitkeringen.

Het bovenwettelijke deel wordt wel onder de loep genomen. Als voorbeeld geeft wethouder De Jonge het armoedebeleid dat is ingezet. Volgens de wethouder doet het haar en het hele college pijn om hier eventueel ingrijpende aanpassingen in te moeten doen. Welke bovenwettelijke onderdelen aangepakt gaan worden is nog niet bekend.

De herziening drukt flink op het budget van het sociaal domein in Zutphen. Eerder werd gecommuniceerd dat de reserves voor het sociaal domein leeglopen en dat in 2021 met het huidige beleid het potje daadwerkelijk leeg is. Door de herziening zullen de reserves echter eind dit jaar al op nul staan.