Unieke grondstof binnenkort gewonnen in Zutphen

09-11-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Waterschap Rijn en IJssel gaat de nieuwe grondstof NEO-alginaat winnen uit het restwater van de zuivelproductielocaties van FrieslandCampina in Lochem en Borculo. Dit doet het Waterschap in Zutphen.

 Het algemeen bestuur van het waterschap stemde op 8 november in met een investering van €11 miljoen in de bouw van een NEO-alginaatfabriek. Naast het produceren van de duurzame en unieke grondstof NEO-alginaat, zuivert de fabriek het restwater en produceert een kwart minder slibafval. De bouw op het industrieterrein De Mars in Zutphen start naar verwachting in het voorjaar van 2017. De beoogde locatie ligt tegen het Twentekanaal aan.

NEO-alginaat
NEO-alginaat is een duurzame grondstof met een aantal unieke eigenschappen. Het kan water vasthouden maar ook afstoten. Dit biedt verschillende mogelijkheden voor toepassing in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw, de papierindustrie en de bouwsector.
De bouw van een dergelijke fabriek is een wereldprimeur. De grondstof wordt tot nu toe alleen gewonnen in China, waar ze zeewier gebruiken. Het college van Zutphen zegt blij te zijn met de innovatieve ontwikkelingen.Gerelateerd