Vanaf 2021 komt er in Zutphen een einde aan de marktwerking in de huishoudelijke zorg

09-05-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS - In het nieuwe coalitieakkoord van GroenLinks, SP, PvdA en VVD wordt een aantal specifieke paragrafen opgenomen met standpunten over bijvoorbeeld de huishoudelijke zorg. Met betrekking tot de huishoudelijke zorg hebben de formerende partijen besloten het eerder genomen raadsbesluit hierover aan te scherpen. Zo zal er vanaf 2021 alleen nog gewerkt worden met werknemerscoöperaties en ligt structurele subsidie het meest voor de hand vanaf dat moment. Hiermee komt in Zutphen een einde aan de marktwerking in de huishoudelijke zorg. Bovendien zal het college, bijvoorbeeld als agendalid, zitting nemen aan tafel van het bestuur van de werknemerscoöperatie en wil de coalitie zorgen voor zoveel mogelijk vaste contracten.

Huishoudelijk zorg tot 2021: grip op kwaliteit en zeggenschap
Ook willen de formerende partijen nu al meer grip op de kwaliteit en de zeggenschap in de huishoudelijke zorg. In de periode tot 2021 worden contracten gesloten op niet-commerciële basis, dat wil zeggen dat de eventuele winst direct ten goede komt van verbetering van kwaliteit van dienstverlening en arbeidsvoorwaarden van hulpen. Zeker in de beginperiode van de overgang naar een nieuw systeem is het belangrijk dat hulpen, cliënten en het openbaar bestuur voldoende zeggenschap hebben over de kwaliteit. Daarbij onderzoeken we extra mogelijkheden voor direct contact tussen hulpen onderling en het college.

Afgelopen maandag hebben verschillende partijen gevraagd naar het standpunt van de formerende partijen over de huishoudelijke zorg. De formerende partijen bieden graag meer inzicht hierin en zenden daarom de gezamenlijke tekst over de huishoudelijke zorg naar de raad en de media. Op 18 mei zal het gehele coalitieakkoord dat op hoofdlijnen wordt geschreven worden gepresenteerd.