Vertragingen bij het COA zorgen voor 'irritante situatie'

23-03-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De gemeente hekelt de gang van zaken bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA zorgt voor grote vertragingen in de procedures rondom de noodopvang op het terrein van GGNet.
“Nadat de bestuursovereenkomst goed was gekeurd (16 februari) is deze naar GGNet gegaan voor ondertekening. Zij hebben hem die week getekend en doorgestuurd naar het COA, daar ligt deze nog.” vertelt wethouder Annelies de Jonge. De overeenkomst zou vervolgens doorgestuurd moeten worden naar de gemeente voor ondertekening.

Bomenkap
Behalve de bestuursovereenkomst zijn ook een aantal nodige omgevingsvergunningen nog altijd niet aangevraagd. Volgens wethouder De Jonge is bij het COA daar sinds kort een nieuwe verantwoordelijke voor aangesteld. Deze zou inmiddels wel een kapvergunning hebben aangevraagd, omdat voor het plaatsen van extra units een aantal bomen gekapt moeten worden. Het kapseizoen is 15 maart geëindigd, dat de vergunning nu pas aangevraagd is, lijkt tekenend voor de vertragingen bij het COA. “Ecologen gaan nu eerst onderzoek doen naar de vliegbewegingen in de bomen.”

Vertragingen
Behalve de vertragingen zijn er ook een aantal planwijzigingen. “Eerst zouden de asielzoekers er in maart inkomen. Dat is al eind mei geworden. Nu zullen dat er in de eerste plaats ook maar 100 zijn, in plaats van 400.” Volgens De Jonge is dat het gevolg van nieuwe nutsvoorzieningen die aangelegd moeten worden. Het COA kan geen gebruik maken van de nutsvoorzieningen van GGNet.
“Daarnaast zullen er geen twee units geplaatst worden, maar één grote. De kleinere units zijn niet beschikbaar.”

'knap vervelend'
Annelies de Jonge noemt het een 'irritante situatie': “We vragen dagelijks naar antwoorden en leggen zo druk neer bij het COA. Alleen mondjesmaat komt er wat terug.”
De Jonge denkt dat de problemen vooral ontstaan door een tekort aan capaciteit.
“Het is voor alle partijen een vervelende situatie. Als gemeente ben je bereid mee te werken. Dat het zo loopt is knap vervelend.”

De zaken rondom het AZC aan de Voorsterallee zijn volgens De Jonge wel in orde.XGerelateerd