Voedselbank Zutphen heeft nieuw onderkomen; gemeente springt bij

31-01-2018 Nieuws Redactie

De nieuwe locatie op Google Maps


ZUTPHEN - Eind februari verhuist de Voedselbank naar De Mars. De gemeente Zutphen ondersteunt de Voedselbank hierbij met een jaarlijkse financiële bijdrage in de kosten van haar werkzaamheden. Daarnaast willen de gemeente Zutphen en de Voedselbank nauwer gaan samenwerken om Zutphense inwoners in armoede te helpen. Naar verwachting ondertekenen voorzitter van de voedselbank Gert Vrieze van de Voedselbank en wethouder Annelies de Jonge daarom in februari een samenwerkingsovereenkomst.

Verhuizing van de voedselbank einde februari
De Voedselbank verhuist in het eerste kwartaal van dit jaar naar een pand aan de Hermesweg 17A op De Mars bij de Voordeelmarkt op de hoek van de Gerritsenweg.

Sinds een jaar was de gemeente Zutphen samen met de Voedselbank op zoek naar een nieuw onderkomen. Op de huidige locatie bij de Groenmarkt ontstonden na de herinrichting van de markt problemen met het laden en lossen. Ook had de buurt meer problemen met de aanwezigheid. De verhuizingsproblematiek kwam in een stroomversnelling toen het pand door de eigenaar verkocht werd. De voedselbank zat er bijna een decennia lang gratis in, als een soort anti-kraakcontructie.

De nieuwe locatie op het bedrijventerrein biedt onder meer een wachtruimte voor de klanten die op de Groenmarkt buiten moesten staan. Ook is er voldoende ruimte voor een kleine keuken, voor een kantoortje voor de intake en voor loketten waar voorlichting kan worden gegeven over armoedebestrijding. De nieuwe locatie is goed bereikbaar voor klanten, vrijwilligers en bevoorrading.

Kortom de Voedselbank is ingenomen met de nieuwe locatie. Gert Vrieze, voorzitter van de Voedselbank: “Met dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen 10 jaar. De eigenaar van het pand aan de Groenmarkt zijn we zeer erkentelijk voor al die jaren gratis onderdak.” En vooruitblikkend: “Wij zijn de gemeente heel dankbaar voor het dragen van de huurkosten van het nieuwe onderkomen (huurkosten zijn 31.500 euro per jaar, de tegemoetkoming is voor 5 jaar vastgelegd, red.)”.

De verhuizing brengt hoge kosten met zich mee, de Voedselbank is gehouden aan voedselveiligheidseisen en wil een veilige werkomgeving zijn voor de medewerkers. Volgens de voedselbank is er bijna 85.000 euro nodig voor deze verhuizing. Er worden al donaties ontvangen om de éénmalige verhuiskosten te kunnen betalen.


Samenwerkingsovereenkomst
De Voedselbank gaat haar klanten actief wijzen op voorzieningen, minimaregelingen en andere mogelijkheden die er zijn om armoede tegen te gaan. Op dit moment lopen 134 huishoudens bij de voedselbank (ongeveer 300 mensen die er afhankelijk van zijn). Van deze afhankelijke mensen gaat het om 110 kinderen jonger dan 18 jaar.

Dat is de insteek van de samenwerking die de Voedselbank en de gemeente Zutphen aan willen gaan. Op dit moment wordt aan een samenwerkingsovereenkomst gewerkt en waarschijnlijk wordt die in februari door voorzitter Gert Vrieze en wethouder Annelies de Jonge ondertekend. Wethouder Annelies de Jonge van Werk en Inkomen: “We merken dat nog te veel mensen de weg niet weten te vinden of hulp en zorg mijden. Daarom is deze samenwerking erg belangrijk en goed. Hiermee helpen we onze inwoners. Uiteindelijk wil iedereen een zorgeloze toekomst waarbij je niet je hand op hoeft te houden. Een toekomst waarbij je niet afhankelijk bent, maar waar je zelf over gaat.”

Doneren
Wie de voedselbank wil helpen in de kosten van de verhuizing kan een donatie doen op NL91INGB0001468999. Door de verhuizing zal er een week geen uitgifte worden gedaan. De verhuizing vindt plaats op 24 februari. De eerste uitgifte volgt dan weer op 9 maart.