Volgende maand maatregelenlijst voor veiligere binnenstad Zutphen

24-02-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS – Volgende maand tekenen verschillende partijen een intentieverklaring om de binnenstad van Zutphen veiliger te maken.
Dat is het doel van het project ‘Veilig Uitgaan’ waarin politie, (horeca-)ondernemers, bewoners, gemeente en de binnenstadsmanager samenwerken. Behalve de intentieverklaring wordt ook een lijst met acties opgesteld die dit jaar nog aangepakt worden, zoals een onderzoek naar sluitingstijden, betere samenwerking met portiers en het inzetten van meer toezicht en handhaving. 

Uitgaan in Zutphen is veilig, zo blijkt uit de cijfers. Toch kwam uit een onderzoek naar voren dat er onder inwoners ook gevoelens van onveiligheid heersen. Onder andere gevoed door een aantal incidenten in het afgelopen jaar.

“Er is echt een verschil tussen de harde cijfers en de gevoelde werkelijkheid”, benadrukt burgemeester Annemieke Vermeulen. “Vervelende incidenten gebeuren overal. Het hoort helaas bij de dynamiek die er bij uitgaan ontstaat. Dat wil niet zeggen dat we het accepteren. We willen er alles aan doen om optimale veiligheid in de stad te creëren. De binnenstad moet immers een fijne plek zijn voor ontmoeting en gezelligheid.”

Samenwerking
Projectleider Chantal Hofman zet in op meer samenwerking en betere communicatie tussen alle partners. “Volgende maand tekenen we een intentieverklaring. Daarmee borgen we dat Veilig Uitgaan bij iedereen op de agenda blijft staan.”

In september 2017 is een forumavond ‘Veilig uitgaan in de binnenstad’ gehouden. Op basis daarvan heeft het projectteam een lijst met maatregelen voor 2018 opgesteld. Het gaat niet alleen om nieuwe maatregelen. Ook een aantal bestaande afspraken moet ‘afgestoft’ worden.

Sluitingstijden en huisregels
Eén van de actiepunten is een onderzoek naar sluitingstijden. “Moeten we de sluitingstijden verruimen? Gelijk trekken voor alle horeca? Wat zijn de voor- en nadelen en wat zijn de wensen en verlangens van de horecaondernemers, het publiek, de bewoners? Sluitingstijden zijn een heikel punt, dus we gaan samen alles goed afwegen en keuzes maken”, zegt Annemieke Vermeulen. Ook de huisregels in de horeca worden opnieuw belicht. “Er zijn vaak wel huisregels, maar zijn ze actueel en bekend bij de bezoekers? Is helder afgesproken wat er gebeurt als mensen zich niet aan de huisregels houden?”

Cameratoezicht
Een ander onderzoek gaat over cameratoezicht. Ook hier spelen allerlei vragen. Is cameratoezicht noodzakelijk? Ga je de beelden direct bekijken of achteraf, als er iets gebeurd is? Wat zijn de kosten? En hoe zit het met de privacy van omwonenden? Voor het einde van het jaar is dit haalbaarheidsonderzoek afgerond.Gerelateerd