(Voorlopig) geen onderzoek naar recreatiebad voor Zutphen

05-12-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Er komt (voorlopig) geen onderzoek of zwembad de IJsselslag omgebouwd kan worden naar een recreatiezwembad met glijbaan en buitenbad.
De motie van de SP werd maandagavond met tien tegen achttien verworpen.

De SP wijdt de huidige exploitatieproblemen van het zwembad aan het feit dat er geen recreatie is. “Het is een doelgroepenzwembad, en de doelgroepzwemmers zijn de afgelopen jaren afgenomen”, zo sprak de SP eerder.

Zij pleitten dan ook voor meer recreatie door een glijbaan en een buitenbad.

De motie kon rekenen op steun van D66, BewustZW en Liza Luesink van GroenLinks (de rest van de fractie stemde tegen).

De overige partijen willen veelal eerst een ander onderzoek rondom het zwembad afwachten. De VVD benadrukte dat ze met de IJsselslag voor deze richting hebben gekozen, en dat dan ook doorgezet moet worden. “Bovendien heeft Zutphen al een heel mooi buitenzwembad: het Bronsbergermeer,” aldus de VVD.

Een motie voor een ander onderzoek werd twee weken eerder aangenomen. In het onderzoek wordt gekeken hoe de huidige situatie van de IJsselslag tot stand is gekomen. Het zwembad verkeert in conflict. Zo hebben zij een geschil met hoofdhuurder zwemvereniging De IJsselmeeuwen en kennen zij een exploitatietekort van enkele tienduizenden euro's.

Enkele partijen willen na dit onderzoek (gepresenteerd voor 1 februari), en naar aanleiding van de resultaten van dat onderzoek, wel meekijken met de SP naar de mogelijkheden.