Voortbestaan Delta op losse schroeven

31-03-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Zutphen verkent mogelijkheden om zonder de sociale werkvoorziening Delta door te gaan.
De gemeente onderzoekt ontwikkelingen voor de Wet Sociale Werkvoorzieningen (Wsw). Hierbij hebben zij vier verschillende scenario’s mogelijk.

Werkbedrijf
Het eerste scenario is een Zutphens werkbedrijf. In dit model is er één organisatie die activiteiten gericht op werk en participatie (Wsw, Participatiewet en Wmo) aanbiedt en organiseert voor een zo breed mogelijke doelgroep en de werkgeversbenadering uitvoert. Inkomen (bijstandsverlening en minimabeleid) en Wmo (zorg) worden in een aparte organisatie ondergebracht of blijven bij Het Plein. Andere gemeenten kunnen dienstverlening inkopen bij Zutphen. De gemeente kan het bedrijf zelf inrichten.

Verder wordt er gekeken of alle activiteiten overgeheveld kunnen worden naar een sociale onderneming (zoals Sallcon of Felua). Zutphen is dan geen aandeelhouder.

 Daarnaast zijn de Wsw in een ‘gemeenschappelijke regeling’ (zoals Het Plein) of zelf onder brengen bij de gemeente een optie. Deze twee scenario’s lijken op voorhand echter al geen voorkeur te hebben.

 

Fusie
Delta, zo was ooit het plan, zou fuseren met Het Plein. Dit mislukte, waardoor het voortbestaan al onzeker werd.

De gezamenlijke regeling van Bronckhorst. Brummen, Zutphen, Lochem en Voorst kwam verder onder druk toen Bronckhorst aankondigde zich terug te trekken. De overige gemeenten zijn ook niet zeker over de voortzetting.