Vraag het Zutphen: wat moet er gebeuren met het 's Gravenhof?

07-04-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Wat moet er gebeurden met het ’s Gravenhof? “Het ’s Gravenhof, een plein met aanzienlijke cultuurhistorische en monumentale kwaliteiten, is voor de gemeente van grote waarde en kan nog veel meer betekenen.” Aldus de gemeente. Om de toekomst te bespreken organiseert de gemeente op donderdag 20 april om 19.00 uur een verkennende bijeenkomst in de Walburgiskerk waarbij omwonenden, ondernemers, belanghebbenden en de gemeente in gesprek gaan.

Herinrichting
Het gemeentebestuur van Zutphen zou graag het ’s Gravenhof herinrichten naar een plein waarbij het accent ligt op verblijven en recreëren. Daarover wil het gemeentebestuur in gesprek met onder andere inwoners en ondernemers. De herinrichting sluit aan bij de ontwikkeling waar binnensteden in zijn algemeenheid mee te maken hebben. Namelijk de omslag van winkelgebied naar recreatief verblijfsgebied en ontmoetingsplek met winkels. Het ’s-Gravenhof, omringd door monumentale gebouwen als de Walburgiskerk, het oude stadhuis, het Hampshire hotel en straks het nieuwe Hof van Heeckeren is van oudsher hét historische centrum van bestuur, rechtspraak en religie in Zutphen.

Poort van Zuid
De herinrichting van het 's Gravenhof is onderdeel van de grotere gebiedsontwikkeling Poort van Zuid. Dit is het gebied vanaf de Houtwal tot het plein ‘s Gravenhof. Behalve de herinrichting van ’s Gravenhof gaat het ook onder andere ook om het aantrekkelijker maken van de route vanaf de parkeerplaats Houtwal tot de binnenstad. Naar verwachting benaderen in de toekomst meer bezoekers de Zutphense binnenstad via deze zuidelijke toegang de stad.

Vervolg
De gemeente organiseert in mei een vervolgbijeenkomst voor alle betrokkenen over de ontwikkeling van het gebied Poort van Zuid. In juni volgt een derde sessie met een presentatie en bespreking van een ontwerpschets als vertaling van wat er is opgehaald. De planning is dat in de tweede helft van dit jaar het college van burgemeester en wethouders beslist over de ontwerpschets van het hele gebied Poort van Zuid en ook over het inrichtingsplan ’s Gravenhof.

Ideeën en vragen 
De verkennende bijeenkomst op 20 april is bedoeld om ideeën, kansen, maar ook vragen over de herinrichting te verzamelen en mee te geven aan de ontwerpers voor de inrichting van het plein. Als inleiding en inspiratie voor het gesprek op de avond nemen de betrokken bureaus ARCX en architectenbureau MTD de aanwezigen mee in de geschiedenis en cultuurhistorische waarde van het plein. De begeleiding van de avond ligt in handen van stadsarcheoloog Michel Groothedde. Wethouder Annelies de Jonge doet het welkomstwoord namens de gemeente. Belangstellenden die mee willen denken en praten op 20 april kunnen zich tot 15 april aanmelden bij Irene Nuijen via i.nuijen@zutphen.nl.