Vroegsignalering, kindpakket, en minder regelgeving: Zutphen denkt na over armoedebestrijding

10-12-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Zutphen wil meer inzetten op armoedebestrijding. Dat blijkt uit de eerste presentatie ter voorbereiding van de nieuwe nota armoede en schuldenbeleid.

De armoede is in Zutphen hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarbij stijgt het aantal nog jaarlijks. Sinds 2011 is het aantal huishoudens met een inkomen van 110 procent van het sociaal minimum gestegen met 1,6 procent.
In totaal betekent dat 13,6 procent van de Zutphense huishoudens; landelijk ligt dit aantal op 11,7 procent.

Focuspunten

Om de armoede te bestrijden heeft de gemeente focuspunten uitgewerkt. Zo willen zij een activerend armoede en schuldenbeleid door het wegnemen van belemmerende regelgeving voor activering, meer impulsen die participatie belonen en uitstroom bevorderen.

Kinderen
Armoede onder kinderen wegnemen is een aparte focus binnen de nota. Daarbij wordt gekeken naar een aanvullend kindpakket voor basisbenodigdheden. Het kindpakket werd door de kinderombudsman in 2013 al benoemd en moet “ten minste de meest noodzakelijke behoeften voor kinderen bevatten, aangevuld met zaken om ‘mee te kunnen’ doen in de amenleving”.
Het kan gaan om bijvoorbeeld kleren, een fiets of een pc of tablet voor schoolgaande kinderen.

Vroegsignalering
Om armoede te voorkomen wil de gemeente ook inzetten op vroegsignalering. Zo is er sinds begin 2016 een pilot die huurschulden moet terugdringen. Deze pilot wil de gemeente structureel maken.
De gemeente wil bovendien afspraken maken met de belangrijkste schuldeisers.

De presentatie zal 19 december getoond worden aan de gemeenteraad.Gerelateerd