WALHALLAb vindt onderkomen in de Waterstraat

28-06-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS - WALHALLAb en gemeente Zutphen zijn overeengekomen dat de leer- en werkplaats tot 31 december een deel van het gemeentelijke pand in de Waterstraat 33 gaat huren. Daarnaast wordt er door de gemeente een eenmalige subsidie verstrekt voor verdere professionalisering.

Waterstraat
Naar verwachting kan WALHALLAb begin juli zijn intrek nemen in het pand aan Waterstraat 33. Het pand wordt dan tot eind dit jaar verhuurd door de gemeente. Dat zijn beide partijen overeengekomen. WALHALLAb regelt onder meer de aanvraag voor de bestemmingswijziging (kruimelregeling) en dat er samen met de gemeente afstemming plaatsvindt met de buurt.

Samenhangende aanpak jeugd
Het college van burgemeester en wethouders heeft ook besloten een eenmalige subsidie toe te kennen aan WALHALLAb van 40.000,-euro voor de rest van 2018. De gemeente wil aan de slag om met organisaties die zich inzetten voor de jeugd, een samenhangend plan te maken zodat het aanbod van de verschillende organisaties goed op elkaar aansluit en de verschillende organisaties meer gaan samenwerken. Het team van deze unieke leer/werkplaats voor jongeren werkt hier graag aan mee. Om voor de subsidie in aanmerking te komen is het een stichting geworden en wordt er verder gewerkt aan de kwaliteitseisen zoals die in april zijn opgesteld en ondertekend in samenspraak met de gemeente Zutphen. Het WALHALLAb heeft zowel op onderwijskundig-, als op sociaal-maatschappelijk terrein eervolle prijzen gewonnen.

Reacties