Water Natuurlijk watercafé over burgerinitiatieven en water in Zutphen

28-11-2018 Nieuws Redactie

Foto gemaakt door Ontwerpbureau Luijendijk

ZUTPHEN - Donderdagavond 6 december organiseert Water Natuurlijk Rijn en IJssel een watercafé in Zutphen. Gespreksleider Bart Jan Krouwel (o.a. mede-oprichter en eerste directeur Triodos Bank) opent om 20.00 uur de avond in De Kaardebol, Harenbergweg 1 in Zutphen (open vanaf 19.30 uur). Het thema is de betrokkenheid van burgers bij groen en water in hun stad zoals bijvoorbeeld de inrichting van de Berkel in Zutphen. Dolf Logemann zal een korte inleiding houden over het Blauwboek; een bundeling van ideeën over de inrichting en het beheer van het groen en het water in Zutphen. Dolf Logemann is ecoloog en gemeenteraadslid voor Groen Links in Zutphen. Ruud Pleune, algemeen bestuurslid van waterschap Rijn en IJssel, gaat nader in op het betrekken van inwoners en legt een aantal stellingen voor. Daar gaan spreker en bezoekers met elkaar over in discussie.

 

Verkiezingen

Volgend voorjaar zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Ter voorbereiding daarop organiseert de waterschapspartij Water Natuurlijk enkele watercafés. Op deze avonden is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe ideeën voor het water in de Achterhoek. De kandidaten van Water Natuurlijk willen graag hun hart voor water delen met de mensen in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel.

Deelname, koffie en thee zijn gratis, andere consumpties voor eigen rekening. Wel graag aanmelden op www.waternatuurlijk.nl/rijn-en-ijssel/, klik op activiteiten. Daar staat ook het programma.

 

Water Natuurlijk is een landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. In het huidige bestuur van Waterschap Rijn en IJssel zitten vijf bestuursleden van Water Natuurlijk.