Waterschap wil extra windmolen in Zutphen

18-02-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Waterschap Rijn en IJssel wil bij Zutphen een windmolen plaatsen. Het doel is om in 2025 energieneutraal te zijn. Daarvoor zetten zij in op een duurzame energiemix van biogas, zon- en windenergie.

Voor het waterschap zijn huidige energievormen, biogas en waterkracht, bij lange na niet voldoende om energieneutraal te worden. Windenergie blijkt, binnen de afgesproken kaders en gemaakte afspraken, noodzakelijk. De locaties Duiven Nieuwgraaf en Zutphen De Mars zijn het meest kansrijk: zij scoren op de meeste aspecten 'neutraal' tot 'matig positief' en nergens 'sterk negatief'. Daarnaast staan op beide locaties al windturbines en bij ontwikkeling van windturbines door het waterschap kan worden aangesloten bij de reeds aanwezige windmolenparken. Op de Mars staan op dit moment 3 windmolens.

Door in te zetten op twee windmolens in Duiven Nieuwgraaf en één in Zutphen De Mars kan jaarlijks maximaal 22 miljoen kWh duurzame energie worden opgewekt.
In maart komt een definitieve beslissing.Gerelateerd