Werk aan de weg tussen Zutphen en Lochem

11-03-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN/LOCHEM - Eind maart 2017 start de provincie met groot onderhoud aan de N346. Het gaat om het gedeelte vanaf de Den Elterweg in Zutphen tot aan de brug over het Twentekanaal bij Lochem. Het wegdek krijgt een nieuwe asfaltlaag en de weg wordt op enkele punten aangepast om hem veiliger te maken. De werkzaamheden zijn in het najaar van 2017 gereed.

Planning werkzaamheden
De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is bezig met het maken van een gedetailleerde planning.  Deze planning is over een paar weken bekend. Ondertussen kan de provincie alvast beginnen met het kappen van een aantal bomen en het rooien van enkele bosschages.

Verbeteren verkeers veiligheid

Een klein aantal bomen langs de parallelweg levert verkeersonveilige situaties op omdat zij het uitzicht belemmeren. De provincie Gelderland is in gesprek geweest met de Stichting Waardevol Warnsveld over deze en andere bomen. Samen hebben zij de situatie ter plekke bekeken om te kunnen beoordelen welke bomen er werkelijk verkeersonveilige situaties opleveren en dus moeten wijken. Op basis hiervan worden drie bomen geveld die een verkeersonveilige situatie opleveren.

Grasbetonblokken

De bermen buiten de bebouwde kom worden voorzien van grasbetonblokken. Dit voorkomt schade aan de bermen en verkeersonveilige situaties. In een eerder plan zouden hiervoor ook bomen moeten worden gekapt, maar dat blijkt nu niet nodig.

Kruispunt Larenseweg

Vooruitlopend op de aanleg van de nieuwe rondweg om Lochem wordt het kruispunt met de Larenseweg aangepast. Het kruispunt krijgt extra rijstroken en verkeerslichten.  Om ruimte te maken voor de rechtsafstrook vanuit Zutphen wordt de bestaande bosschage gekapt en naderhand iets zuidelijker weer teruggeplant. Deze werkzaamheden worden eveneens in maart 2017 uitgevoerd.
Bereikbaarheid
De kapwerkzaamheden vinden deels plaats in een weekend en deels op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. Er wordt gewerkt met gedeeltelijke rijbaanafzettingen. Dit levert een minimale hinder op voor doorgaand verkeer op de N346.