Werkbedrijf moet Delta in Zutphen vervangen

01-07-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De ontmanteling van de sociale werkvoorziening Delta kan tussen 100.000 en 5,8 miljoen euro gaan kosten. Dat staat in een rapport van de gemeente.

De gemeente Zutphen overweegt een eigen werkbedrijf te beginnen waarin de sociale werkvoorziening ondergebracht wordt. Op dit moment is Delta een regeling tussen meerdere gemeenten.

Robert Capel deed onderzoek naar verschillende scenario’s (opheffen of uittreden bij Delta) en wat dit financieel zou betekenen. Een volledige ontmanteling zou daarbij ongeveer 6 miljoen euro kosten. Bij opheffing zou Zutphen het grootste gedeelte van de kosten moeten dragen: in de Hanzestad zitten de meeste mensen die gebruik maken van de sociale werkvoorziening.

Een groot deel van die kosten zit ook in het verlies en sociale regelingen voor het personeel. Bij Delta zijn voor 46 fte aan professionals aan het werk.
De gemeente Zutphen verwacht echter dat deze mensen in het nieuwe werkbedrijf opgenomen kunnen worden, waardoor deze kosten meevallen: “In het raadsvoorstel ‘Uitvoeringsscenario Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening’, waarbij wordt voorgesteld de uitvoering van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening, red.) onder te brengen in een Zutphens Werkbedrijf, gaan wij er van uit dat mensen hun werk willen behouden en daar waar mogelijk ook mee kunnen en willen gaan naar de nieuwe organisatie. Daarnaast kunnen de gemeenten onderling afspraken maken om boventallig personeel in aanmerking te laten komen voor gemeentelijke vacatures.”

Het rapport van Capel wordt meegenomen in de raad voor besluitvorming. Als de raad instemt met de vorming van een Zutphens werkbedrijf zal het college na de zomer een bedrijfsplan presenteren. Hierin zal ook de vergelijking worden gemaakt met het scenario dat Delta blijft bestaan.
Als de raad instemt met het bedrijfsplan zal het college definitief overgaan tot de inrichting van een werkbedrijf.