Wie Goed Doet Goed Ontmoet moet coördinatoren ontslaan

10-12-2018 Nieuws Redactie

Door de bezuinigingen bij de gemeente Zutphen ontslaat WGDGO binnenkort haar twee coördinatoren en moeten wij stoppen met een groot deel van onze activiteiten. Onze twee coördinatoren, middelpunt van onze beweging, ervaringsdeskundigen pur sang, raken per 1 januari hun baan kwijt. Onze vrijwilligers staan er dan alleen voor. Onze huiskamer in Waterkracht zal nog maar zeer beperkt open zijn.

Belangrijke beweging

Begin 2017 ontvingen we nog de Zutphense Meanderprijs uit handen van de burgemeester. In 2018 verscheen er een positief rapport over de sociale meerwaarde die WGDGO biedt. De gemeente vindt WGDGO nog steeds een belangrijke beweging binnen Zutphen. In 2017 en 2018 was de gemeente Zutphen de belangrijke financiers van WGDGO. In 2019 wordt de bijdrage van de gemeente echter teruggebracht naar 10% ten opzichte van 2018. Door het ontbreken van voldoende financiën vanuit de gemeente dreigen ook andere financiers af te haken.

Grote bezuiniging

WGDGO zet zich in voor een kwetsbare groep inwoners van Zutphen die het financieel en of sociaal moeilijk hebben. WGDGO organiseert ontmoeting via Facebook, een huiskamer en via activiteiten. Vanuit ontmoeten ontstaat vertrouwen, het delen van verhalen en elkaar helpen. Zo kunnen wij inwoners op pad helpen om hun financiële en sociale armoede te verlichten en te voorkomen. Juist nu er een grote bezuiniging aankomt op de sociale voorzieningen zou WGDGO versterkt moeten worden. De gemeente spreekt in haar plannen over preventie en elkaar helpen. Dit zijn precies de punten waar WGDGO zo actief is.

Doelen opgeven

We snappen dat bezuinigingen nodig zijn. We snappen dat er door inwoners zoveel mogelijk zelf gedaan moet worden en dat we moeten zoeken naar manieren om elkaar te meer helpen. We snappen niet dat dan juist ons inwonersinitiatief zo geraakt wordt dat we onze doelen moeten opgeven. We snappen niet dat ons preventieve en verbindende werk zo wordt verhinderd.

Natuurlijk blijven we in gesprek met wethouder Laura Werger van de gemeente Zutphen en andere mogelijke financiers. En praten we met de andere maatschappelijke organisaties aan de thematafels om de onderlinge samenwerking en verbinding nog beter vorm te geven.

https://www.stichtingwgdgo.nl