Wietteelt toegestaan? 'Zutphen moet nu aan boord'

09-10-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Experimenteren met gereguleerde wietteelt wordt waarschijnlijk toegestaan door de nieuwe coalitie. Vorig jaar september heeft de fractie van Burgerbelang, samen met D66, SP en GroenLinks een motie ingediend om Zutphen kandidaat te stellen als pilotgemeente voor proeven met gereguleerde wietteelt.

Deze motie werd destijds ingediend naar aanleiding van de voortgaande overlast van illegale wietkwekerijen in onze gemeente en vanwege nieuwe geluiden in de Haagse politiek die open stonden voor experimenten met legale wietkweek op lokaal niveau. Tijdens de forumbehandeling kon deze motie rekenen op brede steun in de raad. De behandeling in de raad moest echter nog wachten op een definitief voornemen vanuit de landelijke politiek.

"We hebben even moeten wachten op een nieuw kabinet en nog niet alles is in kannen en kruiken, maar deze pilots gaan er nu wel komen. Zes tot tien gemeenten zullen van het volgende kabinet de mogelijkheid krijgen om wietoverlast terug te dringen door regulering van de teelt. Het is van belang dat Zutphen deze kans grijpt en daarom zullen wij het college tijdens de raadsvergadering van 9 oktober vragen of zij hier actie op wil ondernemen." zo vertelt Martijn Siemes van Burgerbelang.

Relatie
“Ik zou graag een relatie opbouwen met de kwekers”, dat zei coffeeshophouder Vreman (Plein48 en the Zoo) tijdens de behandeling van het onderwerp in het gemeenteforum in 2016. 

Het huidige beleid maakte het volgens hem moeilijk een relatie op te bouwen met de leverancier. “Ik maak met een kweker afspraken hoe ik het wil hebben. Geen gif of bestrijdingsmiddelen, gewoon biologische wiet. Maar na één keer oogsten, kan hij al uit de lucht gehaald worden. Of daarvoor zelfs. Ik moet vervolgens opzoek naar een nieuwe. Dat kan wel twee maanden duren.”

De coffeeshophouder is daarom sterke voorstander van de regulering.