Wilhelminafontein krijgt mogelijk locatie bij de Hanzehof

07-03-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS – De Wilhelminafontein krijgt waarschijnlijk haar plaats aan de Coehoornsingel. De fontein nu gelokaliseerd bij de Bult van Ketjen, is al lang een onderwerp van gesprek. Actievoerders vinden dat de fontein een betere plaats verdient. Hiervoor waren verschillende opties zoals het Vispoortplein, of de IJsselkade geopperd.
De gemeente heeft een onderzoek gedaan naar de verschillende locaties.
“Uit de variantenstudie blijkt dat in het bijzonder de zone Hanzehof en omgeving, een uitgelezen kans biedt om de fontein te herplaatsen. Er is sprake van een passende historische setting en tegelijkertijd geeft de fontein een impuls aan deze plek,” zo concludeert het college.

“De locaties Vispoortplein, ’s Gravenhof, IJsselkade/Marspoortstraat vinden wij onaantrekkelijk vanwege de keuzes die zijn gemaakt in lopende projecten. Herplaatsing op de Houtmarkt achten wij eveneens niet reëel.”

De plannen voor de zone rondom de Hanzehof zijn nog in een verkennende fase. Er bestaat dus nog onduidelijkheid over de doorlooptijd van dit project. “Wij verwachten dat hier medio 2018 meer duidelijkheid over zal komen.”

“Ook de uitkomsten van het onderzoek Toekomstscenario’s Hanzehof zullen mogelijk van invloed zijn op verwachte ontwikkelingen in dit gebied en willen wij afwachten. Na de behandeling van dit memo zullen wij definitief een besluit nemen over de herplaatsing van de fontein in de zone Hanzehof,” aldus het college.