Zorg in Actie!

30-10-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN Woensdag 31 oktober zal in de Tweede Kamer een debat plaatsvinden over de medisch specialistische/ziekenhuiszorg. Zorg in Actie roept op om deze dag een zwarte rouwband te dragen of volledig in het zwart gekleed te gaan om op deze manier steun te betuigen aan patiënten en personeel van het Slotervaart Ziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen. Zorg in Actie roept andere actiegroepen in de zorg en de vakbonden op om deze actie te steunen. Draag je de zorg een warm hart toe zet woensdag je profiel foto op zwart of gebruik de foto bij dit bericht.

Zorg in actie

De manier waarop sluiting van deze ziekenhuizen deze week plaats vond, getuigt van de grote afstand die er is tussen zorgverzekeraars en de zorg zelf. Zonder enig oog voor of besef van de consequenties van dit besluit, werd een faillissement er in enkele dagen door gedrukt. Patiënten en personeel hadden hierin geen stem en werden niet gehoord. Voor hen zijn de consequenties van dit besluit groot en Zorg in Actie is van mening dat de manier waarop zorgverzekeraars met deze situatie zijn omgegaan zeer discutabel is en in strijd met de zorgplicht die zorgverzekeraars hebben voor patiënten. Zorg voor (ernstig) zieke mensen moet ten allen tijde in rust en stabiliteit overgedragen kunnen worden en daar hadden zorgverzekeraars in moeten voorzien. Dat is niet gebeurd en patiënten verkeren nu in grote onwetendheid over het vervolg van hun behandeling. Personeel had de tijd moeten krijgen om zich voor te bereiden op wat komen ging: zowel in de zorg voor hun patiënten als in de zorg voor zichzelf en de consequenties die ontslag heeft voor hen. Minister en zorgverzekeraars stellen dat andere ziekenhuizen de zorg overnemen. Gezien het grote aantal gesloten bedden in ziekenhuizen op dit moment, vragen wij ons af of dit ook werkelijk haalbaar is. We zijn bang dat opnieuw verzekeraars en bestuurders over hoofden van patiënten en personeel heen zullen besluiten zorg vorm te geven op plaatsen waar deze nu al onder druk staat en dat hierdoor de kwaliteit van patiëntzorg onder druk zal komen te staan en werkdruk die nu al heel hoog is, nog verder op zal lopen.

Certificaat van onkunde

De rol van de minister vinden we zeer laakbaar. De minister stelt dat hij een faillissement niet had verwacht. Als dat echt het geval is, vinden we dit een certificaat van onkunde en vinden we dat de minister hieraan consequenties moet verbinden en moet aftreden. Zorg in Actie vindt het echter zeer ongeloofwaardig dat de minister werkelijk van niets wist in dit hele verhaal en verzoekt de Tweede Kamer om hierin de onderste steen boven te halen.

Grote zorgen

Zorg in Actie is van mening dat de gebeurtenissen van de afgelopen week niet los te zien zijn van andere gebeurtenissen in de afgelopen tijd, waarin een rode draad zichtbaar is van zorgverzekeraars en overheden die hun plan trekken zonder patiënten en professionals hierin te horen. Er zijn grote zorgen omtrent personeelstekorten en continuïteit van zorg, maar zorgprofessionals worden nauwelijks gehoord. Zorgverzekeraars en gemeenten drukken tarieven door waarmee onvoldoende kan worden voorzien in goede zorg en waarmee salarissen van zorgprofessionals steeds verder achterblijven op andere sectoren. Steeds meer zorgprofessionals starten als zzp-er of verlaten de zorg helemaal en steeds meer patiënten moeten lang wachten op noodzakelijke zorg of blijven daar zelfs volledig van verstoken. Dit tij moet gekeerd worden en dat kan alleen als dit kabinet regie weer terugneemt