Zorgen en ideeën geuit op gespreksavond over vluchtelingenopvang GGNet

26-11-2015 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Gisteravond was de eerste van twee avonden waarin GGNet, de gemeente Zutphen en het COA in overleg gingen met buurtbewoners.
Het was de bedoeling dat de aanwezigen opgedeeld zouden worden in kleine groepen om daar de discussie voort te zetten. Op verzoek van diverse mensen werd daar vanaf gezien en werd de bijeenkomst publiekelijk voortgezet.

Tijdens dit gesprek werden verschillende zorgen geuit.  Bijvoorbeeld over het onverlichte Graffelpad. Nu voelen de mensen zich er al niet zo veilig en de komst van de noodopvang maakt het er niet beter op.

Daarnaast werden zorgen over de vervuiling van de leefomgeving geuit omdat er nu al te weinig aandacht besteed wordt aan zwerfvuil en overvolle publieke vuilnisbakken. Ook het feit dat asielzoekers alleen bed, bad, brood en wifi  krijgen maakte dat mensen ongerust waren. Verveling is geen goede uitgangspositie voor mensen en kan tevens bijdragen tot overlast.

Een van de aanwezigen maakte zich zorgen over de mogelijke intimidatie van zijn dochter omdat er veel alleen reizende mannen in de opvang komen. Zowel gemeente, GGNet als het COA meenden dat geëist kan worden dat er respectvol met elkaar omgegaan wordt. Eventuele klachten kunnen geuit worden op een telefoonnummer van Het COA dat vermeld staat op hun site en dat deze 24 uur per dag bereikbaar is.

Ook scholing van leerplichtige asielzoekers kwam aan de orde. De aanwezige wethouder van de gemeente vertelde dat er al contact was met de onderwijsinstellingen. Voor het lager onderwijs werd er de voorkeur aan gegeven om op locatie iets te verzorgen en voor het voortgezet onderwijs zou aansluiting gezocht worden bij de scholen in Warnsveld en Zutphen.
Het idee uit de zaal om middelbare scholieren te betrekken bij het onderwijs aan de asielzoekers kreeg applaus van de zaal

Het COA verantwoordelijk
In het gebouw de Mate en twee nog te plaatsen units op het GGNet-terrein zullen 400 vluchtelingen vanaf maart opgevangen worden. Hoewel de Mate door GGNet gebruikt werd voor een kleine 80 cliënten, gaat het COA uit van vijf vierkante meter per vluchteling. Hierdoor zal het aantal te plaatsen vluchtelingen een stuk hoger liggen. De opvang is voor een periode van vijf jaar. 
De groep zal volgens het COA bestaan uit voornamelijk alleen reizende mannen en gezinnen uit Syrie, Irak, Somalië en Eritrea.

Het COA benadrukt dat zij verantwoordelijk zijn voor wat er zich in de gebouwen afspeelt en dat alles dat daarbuiten gebeurt een zaak is van de openbare orde. Daarnaast zorgen zijzelf voor de medische begeleiding van de asielzoekers.

De gemeente had 2900 uitnodigingsbrieven verstuurd. Het aantal aanmeldingen voor de gespreksavond was hoger dan de gemeente had verwacht.
Naar aanleiding van de gespreksavonden zullen de drie partijen (COA, GGNet, gemeente) de voorwaarden van de opvang opstellen. Ook gaat de gemeente nog een risicoanalyse maken.Gerelateerd