Zorgen om zwembad IJsselslag na financiële domper

21-07-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Zwembad de IJsselslag heeft 2016 afgesloten met een negatief resultaat van 88.000 euro. Dit werd onlangs gecommuniceerd naar enkele raadsleden.

De fractie van Burgerbelang maakt zich zorgen om het zwembad: “Het zwembad is al langere tijd een zorgenkindje en onze fractie ziet een opeenstapeling aan problemen die dringend om een oplossing vragen. Dit geldt onder andere voor de communicatie tussen gemeente en IJsselslag, de samenwerking tussen zwemvereniging IJsselmeeuwen en IJsselslag, de onduidelijkheden over bezoekersaantallen en de ‘soberheid’ van het zwembad. Het is onzes inziens van belang om de gehele problematiek rondom het zwembad snel aan te pakken.”

De soberheid van het zwembad is al eerder ter sprake gekomen. Het zwembad werd bewust sober ingedeeld om kosten te besparen. De IJsselslag kwam in plaats van het Graaf Ottobad. Deze werd afgebroken omdat de gemeente hier jaarlijks bij moest springen. De gemeente wilde hier juist vanaf.

Tijdens de laatste forumvergadering voor het zomerreces gaf de wethouder aan dat ook zij zich zorgen maakt over het zwembad en dat er een verbeteringsproces gaande is. Burgerbelang vindt het echter bijzonder onwenselijk wanneer dit onderwerp vertraagd wordt door het zomerreces en wil graag antwoord op een aantal vragen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Daarbij willen zij vooral concrete stappen zien van de wethouder om de problemen van het zwembad het hoofd te bieden.

Zij vragen dan ook een overzicht van het college van stappen om tot een gezonde exploitatie van het zwembad te komen.

Recreatiebad
Burgerbelang stelt ook de soberheid opnieuw aan de kaak: “In het verleden is geopperd dat het huidige nieuwe zwembad ‘te sober’ zou zijn vanwege het ontbreken van een glijbaan en/of een buitenbad.”

De SP had in juni 2016 een motie ingediend om van de IJsselslag een recreatiebad te maken. Zij wilden bijvoorbeeld een glijbaan in het zwembad.

De motie werd afgekeurd. Tijdens de forumvergadering sprak de voorzitter van zwemvereniging de IJsselmeeuwen het forum toe. Hij vroeg daarin vertrouwen om, zonder glijbaan en recreatie ombouw, door te zetten.
De andere fracties gingen daar in mee. “We hebben destijds besloten voor de huidige opzet van het zwembad. Dit moet een kans krijgen”, zo sprak de VVD fractie destijds.

Volgens Burgerbelang kan er ook gekeken worden naar een andere exploitant. Zij willen dat de gemeente hier de mogelijkheden voor onderzoekt.