Zorgtaken van gemeente Zutphen onder druk

04-02-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS – Het sociaal domein (waaronder uitkeringen, WMO, participatiewet en meer valt) staat flink onder druk in Zutphen. Het kost meer geld, zit midden in een ontmanteling, en de reserves lopen leeg.

Zo heeft de instantie die deze zaken regelt, Het Plein, dit jaar ruim 9,5 miljoen meer nodig dan begroot. Met deze cijfers kwam De Stentor. In de eerste raming was een uitgave van 51,5 miljoen euro verwacht. Uit de laatste cijfers lijkt 60,9 miljoen nodig te zijn.
De extra kosten zitten in kosten voor onder meer uitkeringen en personeel.

Ontmanteling
Het Plein is een samenwerking met Lochem. Vorig jaar besloot de gemeente uit de gemeenschappelijke regeling te stappen. Zutphen denkt dat het de taken van Het Plein op een goedkopere manier zelf kan regelen. Hiervoor wordt onder meer een eigen werkbedrijf opgezet.
Voordat het zover is, zal de ontmanteling eerst gefinancierd moeten worden. Hiervoor trekt de gemeente bijna een miljoen euro uit.

Reserves
Deze kosten worden onder meer gedekt uit de reserves. De reserve voor het sociaal domein in Zutphen loopt echter snel leeg. Waar begin 2017 nog ruim 11 miljoen euro in de pot zat, zal daarvan met de huidige koers in 2020 nog maar 1,2 miljoen over zijn. Een jaar later is de balans voor de reserve zelfs negatief.

De gemeente betaalt structureel meer aan de participatiewet dan er binnenkomt. Het college hoopt dan ook op een positieve bijdrage vanuit Den Haag. In mei krijgt het college meer duidelijkheid over het bedrag wat zij voor dit jaar kunnen verwachten.
Om te voorkomen dat de reserves volledig leeglopen zal er politiek ook bijgestuurd moeten worden. Dit zal vooral een taak zijn van het college en de raad na de verkiezingen.