Zutphen brengt risico's rondom AZC aan de Voorsterallee in kaart

24-02-2016 Nieuws Redactie

Het AZC in aanbouw | © Zutphen24

ZUTPHEN – Zutphen heeft een risicoanalyse uit laten voeren rondom het AZC aan de Voorsterallee. Met deze analyse wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid van de buurt in kaart brengen.
“Zutphen is de eerste gemeente in Nederland die op deze manier gebruik maakt van een risicoanalyse”, vertelt wethouder Annelies de Jonge. “Andere gemeenten hebben hier nu ook interesse in.”
In de analyse is gekeken naar de risico's voor het AZC zelf en voor de wijk Noordveen. Ook zijn er mogelijke maatregelen genoemd om de risico's te beheersen.
Het rapport is opgesteld in samenwerking met omwonenden door Bureau Beke.

Risico's
In het rapport is de verkeerssituatie op de Voorsterallee een van de meest heikele punten. Vanwege het gebrek aan andere mogelijkheden zullen wandelende asielzoekers in alle waarschijnlijkheid gebruik maken van de openbare weg.
Om dit te voorkomen zal een voetpad aangelegd worden. De Jonge: “Dat voetpad zal aangelegd worden op het terrein van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red.), achter de bomenrij. Dan zal deze nog een klein stukje doorgetrokken moeten worden op gemeentelijke grond.” De aanleg van het voetpad zal binnenkort beginnen. “Voor oplevering moet het klaar zijn. De risicoanalyse is drie maanden voor de opening opgeleverd, zodat er tijd is voor maatregelen.”

Behalve een voetpad is er ook een mogelijkheid tot geluid- en parkeeroverlast, zwerfvuil en rondhanggedrag van de AZC-bewoners. Als maatregel zal onder andere een algeheel drugs en alcoholverbod rondom het AZC komen.
Om de impact van deze risico's in kaart te brengen wordt er gestart met een nulmeting.
De situatie zal verder gemonitord worden.

Beheergroep

Om de overlastrisico’s te monitoren wordt een beheergroep opgericht. Hierin zullen een gemeentevertegenwoordiger, wijkagent, het COA, de brandweer en een vertegenwoordiger van de omwonenden plaatsnemen.
“De beheergroep zal zo snel mogelijk opgericht worden. De risico's worden besproken in de beheergroep. Zij kijken ook welke maatregelen nu genomen moeten worden. Het advies zal via het omwonende overleg  naar het COA en het college gaan.”
Het COA heeft daarbij de verantwoordelijkheid voor alles wat op het terrein gebeurt, de gemeente daarbuiten.
Volgens De Jonge wordt er ook gesproken om een afvaardiging van de AZC bewoners op te nemen in het overleg.

Het onderzoek
Om tot de risicoanalyse te komen heeft Bureau Beke meerdere keren, ook samen met omwonenden, de omgeving verkend. Daarnaast is onder bewoners een vragenlijst naar mogelijke risicovolle omstandigheden en locaties uitgezet. Verder zijn meerdere interviews met inwoners en experts gevoerd en zijn adviezen van omwonendenoverleggen meegenomen. Ook is gekeken naar ervaringen rondom andere azc’s en is een studie verricht naar wat in literatuur wordt genoemd als mogelijke risico’s rondom asielzoekerscentra en hun bewoners.

De opening van het AZC vindt plaats in week 28 (medio juli). Al kan het door drukte bij het COA nog vertraagd worden.Gerelateerd