Zutphen financieel steeds sterker; meer investering in de stad

11-10-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Het college heeft de laatste begroting van zijn bestuursperiode gepresenteerd. Verantwoordelijk wethouder Oege Bosch is trots op de cijfers.

Het college investeert met deze begroting in de sociaal-economische kracht van Zutphen. Tegelijk laat het (financiële) ruimte voor de nieuwe raad en het nieuwe college, die na de verkiezingen in maart 2018 aantreden. Het nieuwe college kan dus met een overschot beginnen, waar het huidige college met zware tekorten begon.

Investeren in de stad en haar inwoners
Het college investeert, overigens zonder verhoging van de lastendruk, in de ambities van het focustraject dat als doel heeft om de sociaal-economische kracht in de stad sterker te maken. “De onroerende-zaakbelasting, afvalstofheffing en de rioolheffing zullend e komende drie jaar niet stijgen, alleen gecorrigeerd voor inflatie.” Zegt wethouder Oege Bosch, “In vergelijking met de andere gemeenten in de regio zijn wij hierin ook een van de goedkoopste.”

Zo trekt het college extra geld uit voor de binnenstad. Bijvoorbeeld voor subsidies aan gemeentelijke monumenten, het programma erfgoed, een budget voor ondersteuning van meer evenementen, het opwaarderen van de opstapplaats van de fluisterboten en voor de openbare verlichting.

Ook trekt het college geld uit voor een nieuwe woonvisie en voor jongerenhuisvesting. Door beter zicht te op de woningmarkt kan de gemeente beter inspelen op de woonwensen. Het midden en hogere segment van de woningmarkt is belangrijk voor Zutphen. Tegelijk wil het college het mogelijk maken dat jongeren zich in Zutphen blijven wonen of vestigen.

Investeren in de organisatie
Daarnaast trekt het college geld uit voor het versterken van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie. De ambities van Zutphen zijn groot. Nu daar ruimte voor is wil het college ook investeren in organisatie, zodat die ambities waargemaakt kunnen worden.

Er zijn voldoende reserves en financiële buffers. De inkomsten en uitgaven zijn in deze begroting, ook voor de komende jaren, in evenwicht. Er is zelfs een overschot.
De programmabegroting is de afgelopen weken geschreven, het nieuwe regeerakkoord in Den Haag gaat daar geen roet in gooien. “In tegendeel,” zegt wethouder Bosch, “het lijkt er zelfs op dat vanaf 2018 de gemeenten meer kunnen ontvangen.”

Met deze laatste begroting werkt het college dus aan een energieke laatste fase van zijn periode en geeft tegelijk ruimte aan een goede start voor een nieuwe raad en college.
Hoe anders was dat 3,5 jaar geleden toen het huidige college begon. Er moest zwaar bezuinigd worden. “Scherp aan de wind zeilen, noemde we het”, zegt Bosch, “nu hebben we meer wind, dus kunnen we ook meer investeren.”

Begroting op de website
De begroting, die vanaf volgende week ook als website verschijnt via www.zutphen.nl, wordt op 23 oktober en op 6 november besproken door de gemeenteraad.