Zutphen gaat aan de slag met werkbedrijf

10-10-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Maandag 9 oktober stemde de Zutphense gemeenteraad unaniem in met het collegevoorstel om een werkbedrijf te starten. Dit is een organisatie die zich volledig richt op het aan het werk krijgen en houden van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment zijn die taken bij verschillende organisaties belegd zoals Delta en Het Plein. Door de taken onder te brengen in één organisatie is het beter mogelijk de krachten te bundelen en effectiever te zijn in het helpen van inwoners en werkgevers. Op 1 januari 2019 moet het werkbedrijf operationeel zijn.
 
De oprichting van een werkbedrijf moet helpen om meer mensen aan het werk te krijgen. Op dit moment voeren meerdere organisaties verschillende wetten uit die allemaal betrekking hebben op werk of meedoen. Het gaat om de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het onderdeel Werk van de Participatiewet en de inkoop van arbeidsmatige dagbesteding. Zowel de uitvoering van deze wetten als de werkgeversdienstverlening worden ondergebracht in het werkbedrijf.
 
Een organisatie
Met het werkbedrijf ontstaat één organisatie die zich volledig richt op het aan het werk krijgen en houden van inwoners, zowel betaald als onbetaald. De belangrijkste taken van het werkbedrijf zijn het matchen van mensen en werk, het bieden van begeleiding op de werkvloer en het vinden en binden van werkgevers. Een belangrijke taak is ook het zoeken van de samenwerking met UWV, onderwijs, andere gemeenten en werkbedrijven in de arbeidsmarktregio, waar dit helpend kan zijn voor inwoners, werkgevers en organisaties. Voor zowel inwoners als werkgevers ontstaat één organisatie en dus één aanspreekpunt voor werk. Het resultaat hiervan is dat de gemeente Zutphen meer inwoners en werkgevers kan helpen en dat beter kan doen.
 
Proces
Het Plein en Delta voeren momenteel de wetten uit voor de gemeente Zutphen. Het zijn allebei gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat meerdere gemeenten ‘eigenaar’ zijn van deze organisaties. Nu dat de gemeenteraad van Zutphen heeft ingestemd met de oprichting van een werkbedrijf, gaat het Zutphense college met de andere gemeenten in gesprek over de toekomst van Het Plein en Delta. Daarnaast gaat de gemeente Zutphen een plan opstellen voor de invoering van het werkbedrijf.