Zutphen gaat door met windmolenproject

23-08-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen heeft besloten het initiatief van IJsselwind voor het plaatsen van twee windmolens op de Mars te steunen door ook het tweede deel van een lening hiervoor beschikbaar te stellen aan IJsselwind. “Zutphen wil straks een energieneutrale gemeente zijn. De keus om de ontwikkeling van windmolens te steunen, past daarbij. We willen onze kinderen en kleinkinderen een schone toekomst bieden,” aldus wethouder Coby Pennings.

Vier energiecoöperaties uit de gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen willen windmolens plaatsen op De Mars. Vorig jaar heeft IJsselwind die gemeenten daarom gevraagd om van een lening voor het initiatief windmolenpark De Mars/Twentekanaal. Het gaat in totaal om 233.333 euro. Dat betekent 58.333 euro per gemeente. De gemeente Zutphen wilde dit steunen op voorwaarde van een haalbaarheidsonderzoek. Dat bestond uit een draagvlakonderzoek, een business-case en een ontwerp-MER (milieueffectrapportage). Die zijn inmiddels uitgevoerd. Een eerste deel van 25.000 euro is voorgefinancierd. Het tweede deel dat nu beschikbaar wordt gesteld. Dekking was al voorzien binnen het programma Energieneutraliteit.

Draagvlak
De windmolens stuiten op weerstand onder de direct omwonenden. Van de direct omwonenden (binnen een straal van 750 meter) geeft 80 procent aan sterk tegen de windmolens te zijn. De belangrijkste argumenten die zij geven zijn dat de windmolens afbreuk doen aan het landschap en dat zij vrezen voor geluidsoverlast. Daarnaast geven zij aan dat zij vinden dat het gebied de afgelopen jaren onevenredig zwaar belast is.

Onder indirect omwonenden (die verder dan 750 meter ervan af wonen) zijn er grote verschillen tussen gemeenten. In de gemeenten Brummen, Zutphen en Voorst is er met 60 tot 70 procent steun duidelijk meer draagvlak dan onder indirect omwonenden in de gemeente Lochem (voornamelijk in Eefde). Hier is 39 procent voor en 45 procent tegen, de rest blijft neutraal. De meest genoemde voordelen zijn de groene, duurzame energie die wordt opgewekt en het feit dat het een lokaal initiatief betreft.

De gemeente Zutphen vindt dat er hiermee genoeg draagvlak is: “Uit deze resultaten concluderen wij dat de meerderheid van de ondervraagden voorstander is van ‘het plan IJsselwind’, in Zutphen een ruime meerderheid voor is en er draagvlak bestaat voor het initiatief.”

Terugvloeien
Een belangrijke voorwaarde is wel dat winst van de windmolens terugvloeit naar het gebied.
De direct omwonenden moeten wel gecompenseerd worden.

“IJsselwind is in haar businesscase uitgegaan van het reserveren van 100.000 euro voor compenserende maatregelen voor direct omwonenden. Deze willen vooralsnog niet met IJsselwind in gesprek gaan over de invulling daarvan omdat ze tegen de komst van windmolens zijn. Bij compenserende maatregelen is te denken aan individuele maatregelen op perceelniveau zoals dubbel glas en erfbeplanting.”


Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel wil een molen ontwikkelen bij de waterzuivering op De Mars. Deze locatie had IJsselwind ook op het oog voor één van haar drie molens. Er is nu afgesproken dat IJsselwind twee molens wil realiseren en het Waterschap één. Vanaf nu trekken zij gezamenlijk op.

De vier energiecoöperaties hebben besloten om door te gaan met het plan. De gemeente Voorst heeft vorig jaar al besloten niet mee te doen. De gemeente Lochem besloot eerder deze maand om niet door te gaan. De provincie neemt nu ook een deel van de voorfinanciering voor haar rekening.