Zutphen gaat fors meer geld pompen in Stichting Veilig Thuis

21-09-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De gemeente Zutphen gaat extra geld pompen in de Stichting Veilig Thuis. In totaal wordt er ruim 264.000 euro als subsidie verstrekt; ruim 65.000 euro meer dan vorig jaar.

De stichting wordt betaald door 22 gemeenten in Oost Gelderland. De stichting is bedoeld voor mensen die te maken hebben met geweld in de huiselijke kring. Naast de wettelijke taken voert de Stichting ook enkele niet wettelijke taken uit, te weten advisering bij tijdelijk huisverbod en het meldpunt voor jeugdprostitutie en loverboys.

Bij de uitvoering van de taken bleek de stichting echter erg gevoelig voor het ontstaan van wachtlijsten. Ook konden er niet worden voldaan aan kwaliteitsvereisten zoals monitoring.

De stichting heeft behoefte aan meer mankracht om de taken goed uit te voeren. Zij geven aan dat er ruim 7,5 fte meer nodig is.

Om ervoor te zorgen dat Veilig Thuis zijn werk uit kan voeren heeft het college besloten de subsidie op te schroeven.